Om lika villkor på KIB

Karolinska Institutets verksamhet ska präglas av delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald. Du kan läsa mer om KI:s arbete om lika villkor. På denna sida berättar vi lite mer om vad vi på biblioteket gör för att se till att alla ska kunna använda bibliotekets tjänster på lika villkor.

Bibliotekschefen har ansvar, på uppdrag av rektor, för att det bedrivs ett målinriktat arbete inom lika villkor vid universitetsbiblioteket.

KIB har i handlingsplanen för lika villkor 2021, tagit fram mål som verksamheten arbetar systematiskt med under året. KIB:s olika ansvarsområden ansvarar i sin tur att ha ett lika villkors-perspektiv på tjänster, service och bemötande.

Lika villkor i ett användarperspektiv

KIB har under många år haft ett användarperspektiv på sin verksamhet och i den service KIB erbjuder användarna.

Webb

KIB vill att så många som möjligt ska kunna använda bibliotekets webbplats, oavsett exempelvis funktionsvariation I KIB:s tillgänglighetsredogörelse beskrivs hur kib.ki.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till KIB så att biblioteket kan åtgärda dem.

KIB ställer höga krav på användbarhet och digital tillgänglighet på alla bibliotekets webbtjänster och att involvera användarna i utvecklingsprocessen är en naturlig del av KIB:s arbetssätt.

Lokaler

Målet är att bibliotekets lokaler ska vara lättillgängliga för alla användare. Vid ombyggnationer har det gjorts användarundersökningar både i biblioteksrummet samt via sociala medier. Fokusgrupper med studenter har bjudits in och deltagit på planeringsmöten och där fått bidra med input för att studiemiljöerna ska anpassas för olika behov. Att få till en ljus och luftig arbetsmiljö med god ventilation var ett högprioriterat mål vid den senaste renoveringen.

Med lägre bokhyllor och mycket utrymme mellan hyllorna skapas en ljus och luftig känsla och böckerna blir mer tillgängliga. Alla boksamlingar står på ett och samma våningsplan (både i Solna och i Flemingsberg) där även personalen befinner sig vilket gör det enkelt att be om hjälp vid behov.

Bibliotekets lokaler är indelade i olika zoner där användarna kan välja mellan en helt tyst studiemiljö, en lågmäld eller en mer social miljö. Att få till en tydlig och enhetlig skyltning är viktigt och biblioteket har valt att i så stor omfattning som möjligt ha både svensk och engelsk text på skyltar.

Normkritiska samlingen

För att ge KIB:s studenter och forskare möjlighet att enkelt införliva ett lika villkors-perspektiv i sina arbeten har KIB en normkritisk litteratursamling. Boksamlingen innefattar akademisk litteratur relaterat till normbrytande teorier, metoder, historik, ideologier och forskning varav allt material på ett eller annat sätt är relevant för KI:s uppdrag. Ämnen som samlingen innefattar är bland annat feminism, queer- och transaktivism, HBTQI+, normkritik, POC (People of Colour), etnicitet, rasism, funktionsvariation och mental hälsa.

Du kan läsa mer om normkritiska samlingen på sidan om våra boksamlingar.

Läs- och skrivsvårigheter

Alla ska ha rätt att studera på universitetet på lika villkor. Du kan läsa mer om det stöd KIB erbjuder på sidan Läs- och skrivsvårigheter

Bemötande

Vi arbetar regelbundet med hur vi kan ge våra användare ett bra bemötande í olika kanaler, fysiskt som digitalt, och utifrån olika förutsättningar. I de spelregler vi tagit fram för användarmöten på KIB så har vi slagit fast att vi ska behandla alla olika utifrån det individuella behovet hos användaren.

Det finns flera sätt att ta kontakt med KIB, genom att besöka våra fysiska lokaler eller digitalt via mejl/chatt och på telefon. Man kan också få handledning i olika biblioteksrelaterade frågor både digitalt och fysiskt, beroende på vad som passar bäst.

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt