Tillgänglighetsredogörelse

Karolinska Institutets Universitetsbibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kib.ki.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kib.ki.se på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. (Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar).

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. I övrigt är vi inte medvetna om några signifikanta tillgänglighetsproblem med webbplatsen.

PDF-filer och andra dokument

På vår webbplats finns ett fåtal PDF-filer och andra dokument som ännu inte är tillgängliga. Vår målsättning och plan är att åtgärda dessa så snart som möjligt.

Chattfunktion

På vår webbplats har vi idag en chattfunktion via ImBox. Denna är inte fullt tillgänglig.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av kib.ki.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

  • Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket har inte resurser eller organisation för att anpassa innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kib.ki.se.

Vi har använt verktyget Accessibility Insights for Web för att utvärdera webbplatserna.

Webbplatsen publicerades den 23 augusti 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-08-25.

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt