Höstens workshoppar, kurser & seminarier

Publicerad: 2021-07-13

Höstens kalender är nu laddad med workshoppar, presentationer och annat matnyttigt du som är masterstudent, doktorand eller forskare kan ta del av. 

Du hittar naturligtvis workshoppar och kurser i informationssökning, datahantering, att publicera open access, referenshantering, öppen vetenskap, akademiskt skrivande och att hålla muntliga presentationer. Dessutom kan du stifta bekantskap med några av bibliotekets resurser inom öppen vetenskap och lära dig mer om bibliotekets generösa publiceringsavtal. Saknar du något ämne, eller vill du att vi håller en workshop för din avdelning, forskargrupp eller kurs? Läs mer här och hör av dig

Vi skräddarsyr alltid våra workshoppar och seminarier för specifika målgrupper, så läs noga i kalendern så du anmäler dig till rätt tillfälle. För att alla deltagare ska kunna vara så aktiva som möjligt är antalet deltagare begränsat och inga tillfällen spelas in. Våra workshoppar och presentationer ger inte högskolepoäng, men vi hoppas att de ska hjälpa dig vidare i din utbildning eller med din forskning. Så långt som möjligt utgår vi därför från dina behov och frågor och undervisar alltid efter devisen hjälp till självhjälp.

Här kan du läsa en mer utförlig beskrivning av våra lunchpresentationer om öppna vetenskapliga databaser med biomolekylärt innehåll.

Välkommen till en härlig höst tillsammans med KIB! Botanisera gärna i vår kalender och anmäl dig redan nu.