Telefon: 08-524 84 000
E-post: ub@ki.se
Chatt: Öppna chatten
Postadress: Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, FE 200, 171 77 Stockholm

Se öppettider    Hitta till KIB    Infopunkten

Tyck till om KIB!

KIB:s akademiska verkstad, där du bland annat kan få hjälp med sökningar, referenshantering och ordbehandling.

Mån-fre 11-16. Drop-in!
08-524 84 000

Språkverkstaden är ditt stöd i den akademiska skrivprocessen. Hos våra skrivhandledare kan du boka tid och få personlig hjälp med din text. 

Drop-in: Flemingsberg tisdag 11-12.30, Solna onsdag 15-16. Övriga tider bokad handledning.
08-524 84 000

Till Student-IT vänder du dig med frågor om bibliotekets datorer och datorsalar. 

Mån-fre 8.30-17
08-524 84 000

Om du har frågor kring universitetsbibliotekets e-tidskrifter, databaser och e-böcker är du välkommen att kontakta E-mediasupporten.

Mån-fre 8.30-17
08-524 84 000

Om du har frågor kring open access, bibliometri, e-spikning av avhandlingar, publicering i allmänhet och är forskare eller doktorand – kontakta bibliotekets forskarstöd.

Mån–fre 8.30-17
08-524 84 000

Som KI-lärare är du varmt välkommen att kontakta oss i frågor som på ett eller annat sätt rör nätbaserad undervisning.

Mån-tors 9-12, fre 13-15
08-524 84 000

Boka handledning eller visning
Beställ en produktion

Om du är forskare och behöver hjälp med litteratursökning, till exempel i samband med en systematisk översikt, kontaktar du sökargruppen.

Hos Bildmakarna kan du beställa och få hjälp med att skapa bilder, video och posters. Bildmakarna producerar också mycket av det material som återfinns i KI Play.

Mån-fre 8.30-17
08 - 524 842 00, 08 - 524 842 01