Boka datorsalar för undervisning

Du som är lärare vid KI kan boka Student-IT:s datorsalar och skrivsalar.

Datorsalar

Det finns fyra bokningsbara datorsalar på campus Flemingsberg: S 311 Urban, S 301 Ursula, S 501 Ulla och S 511 Uno i Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23.

Det finns fyra bokningsbara datorsalar på campus Solna: Ada Lovelace och Grace Hopper som finns på plan 4 och Enter och Space på plan 5 i Berzeliuslaboratoriet, Berzelius väg 3.

Student-IT:s datorsalar bokas genom KI:s bokningssystem TimeEdit. Observera att särskilda villkor gäller för helger, se nästa rubrik.

Du kan läsa mer om datorsalarna och vad som finns i dem på sidan Datorsalar & skrivsalar. På sidan Använda KI:s datorer & datorprogram finns information om all mjukvara som finns installerad på datorerna.

Boka tillfälle under helger

När det gäller bokningar som inträffar under helgdagar (lördag, söndag samt röda dagar) så kan KIB inte erbjuda någon support under lektionstillfället. Det är viktigt att kontakta Student-IT så att vi kan dubbelkolla att datorsalen är i ordning innan helgen, men vi kan inte ta ansvar för eventuella störningar som inträffar efter kontorstid.

Det är också viktigt att informera om speciella önskemål i god tid innan så att det kan ordnas innan kurstillfället.

Programinstallationer

Alla datorer i salarna är utrustade med ett visst basutbud av program. Det finns dock många kurser som kräver mer avancerade specialprogram. Student-IT har inte råd att köpa in licenser för alla dessa program, men vi installerar gärna program för ett visst kurstillfälle, förutsatt att kursansvarig står för licenserna.

Inga program installeras manuellt, utan via skript från en central server. För att vi ska hinna göra skript och installationer i god tid inför kursen, måste vi få programvara och licenser minst 15 arbetsdagar innan kursstart. Ibland har vi redan skripten och behöver bara göra själva installationen, men det är ändå viktigt att vi blir kontaktade i god tid. När vi har installerat ett program ser vi gärna att en lärare kommer och testar så att allting fungerar som det ska innan kursen.

Kostnad för programinstallation

  • Utveckling av så kallade "installationspaket" kostar 600 kr per timme för alla kunder (behöver bara göras i de fall programskript inte redan finns).
  • Övervakning av in-/avinstallation kostar 600 kr per kurstillfälle.

Inloggningsuppgifter

Varje lärare som ska undervisa i datorlärosalarna får ett konto att logga in med. Kontot kan även användas av kursdeltagarna om de saknar egna användaruppgifter, eller om det finns andra speciella skäl för det.

Det är också användbart ifall läraren vill lägga upp filer i en utdelad mapp som alla kursdeltagare behöver ha tillgång till.

Läraren ansvarar för inloggningsuppgifterna och ska se till att eventuella uppgifter inte finns tillgängliga i datorlärosalen, och att alla datorer är utloggade efter utbildningstillfället.

Observera att dessa konton bara gäller för inloggning på datorerna i Student-IT:s datorlärosalar.

Access till lokalerna

Dörrarna till lokalerna öppnas automatiskt när bokningen startar. 

Bild på en dator och händer som pekar på skärmen.

Student-IT

Till Student-IT vänder du dig om du är student och har IT-relaterade frågor.

Telefon & e-post

mån - fre: 8:00-16:00
lör - sön: Stängt