Boka skrivsal för examination

Skrivsalarna kan bokas för digital och analog tentamen. Både digitala tentor och traditionella tentor på papper genomförs i samma sal.

Skrivsalarna bokas genom KI:s bokningssystem TimeEdit. Om du vill ha mer information om hur du kommer igång med att boka lokaler på campus, se sidan Lokalbokning för medarbetare.

Boka stöd

Önskas stöd under en digital examination från Undervisning och Lärande (UoL) eller Student-IT? Boka stöd under digital examination.

Tanken är att det ska gå att ha båda sorternas tentor i salarna utan att behöva möblera om eller installera datorerna på nytt. Det betyder att datorerna måste stå på borden även när de inte används. Insynsskyddet i grå filt kan däremot hängas på en krok på ena sidan av bordet under en analog tentamen. Tangentbord kan lyftas undan till ett fack under borden och möss till en hållare bakom datorskärmen. Det är den som ansvarar för tentamen som får ordna detta eller se till att studenterna själva lyfter undan eller tar fram sakerna vid sina platser. Det ingår inte i IT-supportens uppgifter.

Datorerna i examinationssalarna är installerade för att användas för webbaserad examination via Inspera och Safe Exam Browser eller DigiExam. För detta finns webbläsarna Google Chrome (standard), Microsoft Edge och Mozilla Firefox installerade. Inga andra programvaror som till exempel Microsoft Word finns på datorerna.

Boka tentadator

Som lärare kan du boka och låna en tentadator för studenter med någon form av funktionsvariation. Boka genom att fylla i vårt formulär.

Tekniska problem med datorerna

Om du har tekniska problem med datorerna så kontaktar du Student-IT eller fyll vårt formulär Felanmälan datorerna i skrivsalarna.

Vid problem att komma in i skrivsalen

Salen ska öppnas när bokningen startar. Vid problem kontakta AV-Support

Efter kl 16.30 och under helger kontaktas väktarna; Flemingsberg: 08 – 524 86 060. Solna: 08 – 524 86 429.

Vid tekniska problem med projektorer och ljud i skrivsalen

Under dagtid på vardagar, kontakta AV-Support

Förvaringsskåp

Student-IT kan inte öppna förvaringsskåpen i skrivsalen. Under dagtid på vardagar, kontakta AV-Support 

Efter kl 16.30 och under helger kontaktas väktarna. Flemingsberg: 08 – 524 86 060. Solna: 08 – 524 86 429.

Vid analog tentamen

Det grå insynsskyddet hängs upp på kroken som finns på sidan alternativt framför bordet, tangentbordet läggs i hållaren under bordet och musen i hållaren bakom datorskärmen. Då undviks att skärmen tänds upp och stör under tentamen. Var vänlig och stäng inte av datorerna eller dra ur någon kabel då det ställer till det för nästkommande digitala tentamen och eventuella kommande uppdateringar på datorerna.

Vid digital tentamen

Se till att det grå insynsskyddet och även mus och tangentbord står på sin plats på bordet. Kontrollera att datorerna är på och har internetuppkoppling. Se till att studenterna kan logga in med sitt studentkonto. Annars kan tentavakterna hjälpa till med att logga in med Neo/BZ-inloggningen som Student-IT tillhandahåller (dessa inloggningsuppgifter ska dock inte spridas vidare). 

Vid digitala tentamens slut

Tentavakter kontrollerar att tentan avslutas på ett korrekt sätt i Inspera (om studenten står som online men har avslutat tentan). Om studenten glömt att klicka på "lämna in" innan tiden för tentan har gått ut, måste läraren låsa upp tentan och lämna in den åt studenten. Tentavakter måste påminna studenter om att logga ut från både Inspera och SEB och se till att alla studenter har stängt webbläsaren samt loggat ut från datorn. Om inte detta gjorts måste tentavakten göra detta själv.

Det går att låsa lokalen i förtid ifall tentan slutar innan bokningstidens slut genom att kontakta AV-support (vardagar 8:00 - 16:30) eller väktare efter kl 16:30 på vardagar samt helger (Flemingsberg: 08 – 524 86 060. Solna: 08 – 524 86 429).

Var vänlig och återställ salen till sitt ursprungliga skick!

Plattform för digital examination

Inspera eller DigiExam.

Problem som kan uppstå

Datorn startar inte eller verkar sakna internet

Kontrollera att alla kablar sitter i där de ska och att datorn är på (rör på musen – då ska datorn starta, annars sitter startknappen under skärmen på högra sidan). Testa att starta om datorn. Om det fortfarande inte fungerar, be om möjligt studenten att byta plats/dator. Skulle alla andra platser vara upptagna kan Student-IT byta ut den icke fungerande datorn mot en ny.

Gör en felanmälan till Student-IT och ange bordsnumret där den trasiga datorn står.

Musen eller tangentbordet verkar inte fungera

Dra ut musens/tangentbordets sladd från datorn och sätt tillbaka den igen.

Studenten kan inte logga in på datorn

Be studenten kontrollera att hen loggar in med rätt användarnamn och lösenord.

Annars kan du som är ansvarig och har en KI-inloggning för anställda logga in åt studenter med en allmän inloggning, här kan du ladda ner Neo/BZ-inloggningsuppgifter (du kommer vidarebefordras till en sida där du loggar in med din KI-inloggning för att få tag på uppgifterna). Dessa inloggningsuppgifter ska dock inte spridas vidare. 

Student med funktionsvariation

Det finns särskilda rum där studenter med funktionsvariation kan få sitta ostört. Det finns två separata rum i Neo (Bengt Winblad), ett i ANA23 och fyra i BZ.

Studenten kan inte logga ut från datorn efter tentamen

Ctrl + Alt + Delete - Logga ut

Mat och dryck

Dryck och lättare tilltugg är tillåtna (undvik nötter).

Felanmälan

Felanmäl datorer i skrivsalarna.

Felanmäl AV-utrustning och övrig utrustning