This page in English
Genom biblioteket har du som student eller anställd tillgång till en rad olika databaser med fokus på evidensbaserad medicin. Begreppet EBM (Evidence Based Medicine) eller EBN (Evidence Based Nursing) blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården.
Är du intresserad av att hitta artiklar om biverkningar av en specifik behandlingsmetod eller ett läkemedel? Då kan du avgränsa din sökning med hjälp av aspektord, eller subheadings som det kallas på engelska.
Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering.
Har du funderat över i vilken ordning författarnamnen står i en vetenskaplig artikel? I förstone kan det tyckas vara en icke-fråga. Huvudsaken är ju att alla författare som bidragit till artikeln står med. Eller?
Nu finns flashcardprogrammet Anki installerat på biblioteket datorer. Anki kan hjälpa dig repetera och memorera medicinsk terminologi inför en tenta till exempel.
Det här hör vi på biblioteket allt oftare. Men det är inte alltid klart vad man menar med en systematisk litteraturöversikt. Här får du svar på vad en systematisk litteraturöversikt är och vad som skiljer den från en "vanlig" litteraturöversikt.
Det kan vara knepigt att hantera källor, att infoga dem i sin egen text på ett lämpligt sätt, och att formatera referenserna på ett korrekt och konsekvent sätt. KI:s referensguider kan hjälpa dig.
Vi listar några av 2015-års nya MeSH-termer! MeSH är den kontrollerade vokabulär National Library of Medicine i USA använder för att indexera innehållet i Pubmed. Vi på KIB översätter den till svenska.
Har du liksom jag någonsin haft problem med att hitta rätt bland hyllorna? Själv kan jag erkänna att jag är jättedålig på alfabetisk ordning.
Vad är Git och poängen med versionshantering? Jobbar du ensam är det ett smidigt sätt att hålla koll på och ångra ändringar du gjort, men framförallt är det ett utmärkt sätt att jobba tillsammans och dela filer.
De flesta studenter som besökt mig för språk- och skrivhandledning på engelska har nog märkt att jag älskar kärnmeningar, eller ”topic sentences” som de heter på engelska. Nördigt? Javisst! Men kärnmeningar är ju så konkreta och användbara.
Letar du efter artiklar som handlar om känslor, upplevelser, attityder eller bemötande av patienter? Tycker du att det är svårt att hitta bra sökord? Nu finns en lista över termer för “Upplevelser” och “Bemötande” i olika former.
Vad är det man gör när man söker i en databas? I de flesta fall försöker man ta reda på vad som finns skrivet om ett visst ämne. Det man hittar är väl det som finns? Och om man inte hittar någonting, så finns det inget, eller?

Pages