This page in English
Den 25:e maj invigs en ny boksamling på KIB i Huddinge och Solna. Samlingen är tänkt att komplettera bibliotekets övriga litteratur och särskilt lyfta fram normbrytande och normkritiska perspektiv inom bland annat vård, medicin, pedagogik och psykologi.
I och med bytet av lånesystem så har en ny rutin för automatiskt omlån av böcker som inte är reserverade införts. Det innebär att om ingen står i kö på de böcker du har hemma så förnyas de automatiskt med en ny låneperiod. Detta gäller inte daglån.
Inom många vetenskapsområden är det brukligt att förkorta tidskrifternas titlar, till exempel Journal of advanced nursing som förkortas J Adv Nurs i Pubmed. I andra databaser skrivs kanske hela tidskriftstiteln ut.
Är du en flitig användare av Pubmed, eller kanske bara besöker databasen då och då? Det kan vara en idé att kika på PubMed Tutorial, en webbkurs som passar både nybörjaren och den mer erfarna användaren av den medicinska databasen Pubmed.
Finns alla vetenskapliga artiklar i Google Scholar? Nej, inte alls hävdar en artikel biblioteket har tagit del av. Google Scholar är bara mariginellt mer heltäckande än Pubmed, men skiljer ut sig med sämre sökmöjligheter.
Vi rekommenderar ofta forskare och studenter att söka litteratur i flera olika databaser eftersom ingen är heltäckande. Google Scholar har som ambition att inkludera all vetenskaplig litteratur. Kan Google Scholar ersätta sökningar i flera databaser?
När man har lagt ner mycket tid på att formulera en bra sökning, vill man inte upprepa det veckan därpå. Alla databaser har lösningar på detta.
Genom biblioteket har du som student eller anställd tillgång till en rad olika databaser med fokus på evidensbaserad medicin. Begreppet EBM (Evidence Based Medicine) eller EBN (Evidence Based Nursing) blir allt vanligare inom hälso- och sjukvården.
Är du intresserad av att hitta artiklar om biverkningar av en specifik behandlingsmetod eller ett läkemedel? Då kan du avgränsa din sökning med hjälp av aspektord, eller subheadings som det kallas på engelska.
Cellslöjd är ett moment som ingår i läkarlinjen termin ett. Då ska kreativitet kombineras med informationssökning.
En av nyheterna i år i VR:s stora ansökningsomgång är att ORCID är obligatoriskt. Du som är forskare på KI kan enkelt skapa ett ORCID via KI:s bibliometridatabas!
I år firar vi Kvinnodagen 8 mars med att tipsa om MOOC:ar som på något sätt anknyter till kvinnor och genusforskning. KI ger just nu kursen Gender, Health & Rights.
Under de senaste åren har KI satsat på att utveckla och förbättra både de formella och de informella lärandemiljöerna.
Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering.
Har du funderat över i vilken ordning författarnamnen står i en vetenskaplig artikel? I förstone kan det tyckas vara en icke-fråga. Huvudsaken är ju att alla författare som bidragit till artikeln står med. Eller?
Att skriva akademiskt är lite som att köra motorcykel med en passagerare. Du måste hela tiden tänka på en annan person och ge tydliga signaler för att hen ska kunna hänga med. Här får du tips på hur du kan göra din text tydlig för läsaren.

Pages