This page in English
En av nyheterna i år i VR:s stora ansökningsomgång är att ORCID är obligatoriskt. Du som är forskare på KI kan enkelt skapa ett ORCID via KI:s bibliometridatabas!
I år firar vi Kvinnodagen 8 mars med att tipsa om MOOC:ar som på något sätt anknyter till kvinnor och genusforskning. KI ger just nu kursen Gender, Health & Rights.
Under de senaste åren har KI satsat på att utveckla och förbättra både de formella och de informella lärandemiljöerna.
Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering.
Har du funderat över i vilken ordning författarnamnen står i en vetenskaplig artikel? I förstone kan det tyckas vara en icke-fråga. Huvudsaken är ju att alla författare som bidragit till artikeln står med. Eller?
Att skriva akademiskt är lite som att köra motorcykel med en passagerare. Du måste hela tiden tänka på en annan person och ge tydliga signaler för att hen ska kunna hänga med. Här får du tips på hur du kan göra din text tydlig för läsaren.
Nu finns flashcardprogrammet Anki installerat på biblioteket datorer. Anki kan hjälpa dig repetera och memorera medicinsk terminologi inför en tenta till exempel.
Det här hör vi på biblioteket allt oftare. Men det är inte alltid klart vad man menar med en systematisk litteraturöversikt. Här får du svar på vad en systematisk litteraturöversikt är och vad som skiljer den från en "vanlig" litteraturöversikt.
Det kan vara knepigt att hantera källor, att infoga dem i sin egen text på ett lämpligt sätt, och att formatera referenserna på ett korrekt och konsekvent sätt. KI:s referensguider kan hjälpa dig.
Nu drar vårens lunchföreläsningar igång. I år samarbetar KIB med KI:s friskvård på temat kost, träning och hälsa. Läs mer om vad som är på gång på biblioteket under våren.
Vi listar några av 2015-års nya MeSH-termer! MeSH är den kontrollerade vokabulär National Library of Medicine i USA använder för att indexera innehållet i Pubmed. Vi på KIB översätter den till svenska.
Det var en gång en student som gick runt och släpade på tunga böcker, anteckningsblock, pennor av olika färg, tjocka uppslagsverk, kursböcker och pärmar.
Nu har Thomson Reuters publicerat impactfaktorerna för 2013, se Journal Citation Reports (JCR) som du hittar under "Databaser”
Har du liksom jag någonsin haft problem med att hitta rätt bland hyllorna? Själv kan jag erkänna att jag är jättedålig på alfabetisk ordning.
Vad är Git och poängen med versionshantering? Jobbar du ensam är det ett smidigt sätt att hålla koll på och ångra ändringar du gjort, men framförallt är det ett utmärkt sätt att jobba tillsammans och dela filer.
De flesta studenter som besökt mig för språk- och skrivhandledning på engelska har nog märkt att jag älskar kärnmeningar, eller ”topic sentences” som de heter på engelska. Nördigt? Javisst! Men kärnmeningar är ju så konkreta och användbara.

Pages