This page in English
Vi lanserar Women and AIDS – ett tema ur Face of AIDS Film Archive. Tillsammans med Stockholms Kvinnohistoriska bjuder vi in till release på Almas Park.
Nu finns det återigen ett resursrum på Campus Solna. Rummet ligger på plan 2 i Widerströmska huset på Tomtebodavägen 18 A.
Läsåret 2019/2020 har biblioteket i Solna stängt på grund av renovering, men istället finns ett tillfälligt popup-bibliotek på plan 3 i Hus 75 (Retzius väg 13B).
Nu – äntligen – har Svensk MeSH uppdaterats mot MeSH 2020. Årets upplaga har utökats med 294 nya termer spridda inom vokabulärens alla ämnesområden.
Oseriösa publiceringsformer är ett reellt hot mot den seriösa forskningen.
Från och med 1 januari 2020 sker förändringar i bibliotekets medieutbud, bland annat finns nu flera nya avtal med publiceringsmöjligheter.
En nationell databas över forskning publicerad i svenska vetenskapliga tidskrifter.
Med bibliotekets nya tjänst Library Access blir det lättare att hitta och få åtkomst till vetenskaplig litteratur när du sitter utanför campus.
Den vetenskapliga tidskriften utgör, än så länge, en essentiell komponent i den vetenskapliga kommunikationen.
Publicera öppet tillgängligt utan kostnad i 1 550 tidskrifter från Wiley – och lästillgång för ca 1 500 tidskrifter.
Vi på biblioteket hoppas att du ska ta hjälp av oss så mycket som möjligt under din studietid. Här delar vi med oss av de bästa nybörjartipsen!
Vi behöver stärka och vidareutveckla infrastrukturer och standarder.
Vetenskapens oumbärliga roll för att nå målen för hållbar utveckling.
Efter en lång och svår förhandlingsprocess mellan förlaget Elsevier och det svenska Bibsamkonsortiet vid Kungliga biblioteket (där KI ingår) finns det nu ett nytt nationellt avtal med förlaget.
I början av 2020 kommer Pubmeds gränssnitt att uppdateras. Det nuvarande gränssnittet finns dock kvar under en övergångsperiod.
Omställningen till öppen tillgänglighet för böcker går trögt.

Pages