This page in English
Från och med 1 januari 2020 sker förändringar i bibliotekets medieutbud, bland annat finns nu flera nya avtal med publiceringsmöjligheter.
En nationell databas över forskning publicerad i svenska vetenskapliga tidskrifter.
Med bibliotekets nya tjänst Library Access blir det lättare att hitta och få åtkomst till vetenskaplig litteratur när du sitter utanför campus.
20 februari
Flemingsberg
Den vetenskapliga tidskriften utgör, än så länge, en essentiell komponent i den vetenskapliga kommunikationen.

Pages