This page in English
KI, som alla andra universitet och högskolor i Sverige, har saknat direkt tillgång till fulltexten till artiklar som har publicerats efter juni 2018 i Elseviers tidskrifter.
Nu finns vårens workshop-serie för doktorander färdig på vår webbplats. Vi erbjuder tjugosex aktiviteter under terminen!
Vi på biblioteket hoppas att du ska ta hjälp av oss så mycket som möjligt under din studietid. Här delar vi med oss av de bästa nybörjartipsen!
30 september
Solna
7 oktober
Online

Pages