This page in English
13 november
Flemingsberg
För ett år sedan så bestämde KIB sig för att införa vegetariskt som norm på arbetsplatsen. Tanken med normförskjutningen är huvudsakligen att minska de faktiska koldioxidutsläpp animalisk kost ofta innebär.
Relevanta myndigheter ges ansvar för kontinuerlig uppföljning och analys av nationella publiceringskostnader.
Kurskatalogen för doktorander är öppen.
Forskningsfinansiärer och lärosäten tar delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader.

Pages