This page in English
KI kommer att flytta över alla studentkonton som idag finns i Office365 till samma miljö som används av KI:s personal. Det är mycket viktigt att du flyttar dina filer manuellt från Teams och SharePoint.
Nu förenklar vi lånetiderna för våra kursböcker och tar bort daglånen. Istället kommer alla kursböcker ha sju dagars lånetid.
Våren är här och det är lika med verifieringstider! Det innebär att alla forskare affilierade till Karolinska Institutet och/eller Region Stockholm ombeds att logga i den gemensamma bibliometridatabasen – senast torsdag den 20 maj.
Nu kan alla studenter ladda hem talsyntesprogrammet TorTalk till sin egen dator. Talsyntes används för att omvandla text till tal, och kan vara extra hjälpsamt om du tycker det är svårt att läsa vanlig text.
Nu har biblioteket i Solna infört meröppet för KI-studenter och KI-anställda. Biblioteket i Solna kommer vara meröppet alla dagar i veckan kl 7.00–22.00 med KI-kort.
I år har det tillkommit 277 nya termer i den medicinska ämnesordlistan MeSH. Nu är den svenska översättningen klar.
Lägg till ditt KI-konto som inloggningsmetod redan nu för att försäkra dig om att komma åt ditt NCBI-konto även efter 1 juni.

Pages