Strategier för att formulera sig med egna ord

full
Publicerad: 2021-08-18

Vid referat är det viktigt att formulera sig självständigt, med egna ord. Det är ett sätt att visa att du har läst, bearbetat och förstått informationen och omvandlat den till egen kunskap. Här får du några tips på effektiva strategier för att kunna formulera sig självständigt!

Det är svårt (omöjligt) att referera självständigt utan att ha läst och förstått kurslitteraturen. Här är några tips som vi vet fungerar!

1. Börja med översiktsläsning. Det innebär att läsa titel, innehållsförteckning, rubriker, mellanrubriker och första meningen i varje stycke. Du behöver inte förstå allt i detta steg. 

2. Titta på bilder, tabeller och illustrationer. Försök förstå vad de visar. Formulera gärna en egen fråga till varje bild. 

3. Stryk under ord och uttryck som du inte är helt säker på vad de betyder. 

4. När du har läst en bit (antingen kan du sätta en timer på 20 till 30 minuter, eller så kan du bestämma att du ska läsa ett visst antal sidor) så är det dags att lägga boken åt sidan. 

5. Om du har upptäckt svåra ord eller uttryck, så kan du slå upp dem på svenska.se eller i ett engelskt lexikon. (Du hittar engelska lexikon via kib.ki.se.) Skriv upp ordens betydelse och en exempelmening där ordet ingår. Då minns du ordet lättare. 

6. Gå tillbaka till texten och läs om de ställen där du hade strukit under orden. Förstår du bättre nu? 

7. Stäng boken. Sammanfatta ur minnet det som verkar mest viktigt. Om det känns svårt, så kan du ha hjälp av att tänka på kursens mål, betygskriterierna samt det som lärarna har tagit upp på föreläsningarna. Du måste våga välja ut information, och det kan då vara bra att påminna sig om vad du förväntas kunna efter kursen. Man kan inte komma ihåg ALLT som står i en bok.

8. Din sammanfattning bör vara ganska kort, några rader brukar räcka. En del tycker att det fungerar bra att prata högt samtidigt som de skriver. Kom ihåg att du skriver för dig själv, så du behöver inte tänka på att skriva "snyggt". Du skriver just nu för att lära och förstå, inte för att visa upp din text. 

9. Gå tillbaka till boken och kontrollera att du inte har missuppfattat något. Kopiera dock inte några ord eller fraser direkt ur boken. 

10. Anteckna gärna bokens titel, författare och sidnummer direkt efter sammanfattningen, så sparar du tid när du ska referera och ange källan. 

Lycka till! 

Kristina Froelich

Kristina

Skrivpedagog (svenska)