Bilder med Creative Commons-licens

full

Det finns mycket bildmaterial tillgängligt online under CC-licens. Olika CC-licenser ger dig rätt att använda materialet på olika sätt, så kontrollera noga hur materialet får användas. Var som alltid noga med att uppge vem som har skapat materialet.

Exempel på databaser som innehåller CC-licensierat material: 

KIB har bilddatabaser med särskilda licensvillkor som du hittar genom att avgränsa till Bilder på sidan Databaser och e-resurser.

Person dummy

Anja

Bibliotekarie