Dubblettrensning i Endnote

Wichor Bramer, informationsspecialist vid Erasmus MC, har utvecklat en metod för att rensa bort dubbletter från olika databaser i Endnote. Metoden finns i en opublicerad och enklare variant som presenteras i sin helhet på denna sida.

Wichor Bramer har också, tillsammans med fyra medförfattare, senare publicerat en modifierad och mer avancerad version (Bramer et al., 2016).

Steg 1

Gå till Duplicates i Preferences i Endnote. Välj fält för respektive moment, klicka på Find Duplicates under References och ta bort alla dubbletter. Upprepa proceduren för varje moment.

 • Author; Year; Title; Secondary title
 • Author; Year; Title; Pages
 • Author; Year; Secondary title; Pages
 • Title; Secondary title; Pages
 • Author; Volume; Issue; Pages
 • Title; Volume; Issue; Pages

Steg 2

Följ proceduren som i steg 1, men gör en okulär genomgång och jämför nämnda fält nedan.

 • Title; Pages – jämför Author
 • Author; Pages – jämför Title
 • Author; Title – jämför Journal Title
 • Title; Secondary title – jämför Author

Steg 3

Följ proceduren i steg 2, men avmarkera alla dubbletter och klicka istället på de som verkligen är dubbletter.

 • Author; Secondary title – jämför Pages
 • Volume; Issue; Pages – jämför Author (sortera på sidnummer)
 • Title – jämför Abstract
 • Author

Du är klar!

Senast uppdaterad: 
2017-03-17