Söka information

Att kunna söka information är en viktig del både i studierna och i yrkeslivet. Informationssökning kan beskrivas som en process i flera steg: formulering av sökfråga, val av sökord, val av källor, genomförande, värdering av källor och i vissa fall, redovisning av sökningen. På den här sidan får du lära dig hur du kan söka effektivt och strukturerat.

Om du vill fördjupa dig

Formulera en sökfråga

En tydlig och väl avgränsad sökfråga är en bra utgångspunkt för att genomföra dina sökningar. Sökfrågan kan vara relativt enkel eller mer komplex, beroende på vad du vill veta. Skriver du ett examensarbete så kan sökfrågan formuleras utifrån syftet och/eller eventuella frågeställningar. För mera omfattande sökningar kan du reflektera kring följande:

  • Vad vill du veta? Finns det kanske någon särskild metod som du vill hitta evidens för? Är du intresserad av någon särskild grupp (patienter, vårdpersonal, anhöriga, olika åldersgrupper etc.)? Är det någon särskild typ av studie du vill hitta?
  • Vilka aspekter av problemet eller ämnet är intressanta? Försök att definiera problemet eller avgränsa ämnet så detaljerat som möjligt och formulera vad du förväntar dig att hitta. Detta är särskilt viktigt när du söker efter tidskriftsartiklar i databaser som innehåller miljontals referenser. Söker du i bibliotekskataloger för att hitta böcker, rapporter och tidskrifter behöver problemet eller ämnet inte vara lika väl avgränsat.
  • Är du främst intresserad av att hitta kvalitativa eller kvantitativa studier?

Exempel på frågeställningar i kvantitativa studier

Hur stor är skillnaden mellan ...? Hur vanligt förekommande är …? Vilken andel av …? Vilka faktorer …?

Exempel på frågeställningar i kvalitativa studier

Hur upplever …? Hur beskriver …? Vilken är processen …? Vad är upplevelsen av …?

Om du vill fördjupa dig

Välja sökord

För att öka chansen att hitta den information du söker, behöver du tänka igenom vilka sökord du ska välja. Man söker bara på de betydelsebärande orden i frågeställningen, det vill säga de ämnesrelaterade orden. Identifiera först de betydelsebärande orden och använd dessa som utgångspunkt i din sökning. I de allra flesta databaser är sökspråket engelska.

Exempel på betydelsebärande ord

  • Estimating quality of life in acute venous thrombosis

  • Distriktssköterskans arbete med att stödja patienter i rökavvänjning

Plocka ut sökord

Eftersom samma begrepp kan uttryckas på olika sätt kan du behöva använda synonymer och alternativa begrepp för de betydelsebärande orden. I vissa databaser (till exempel PubMed och CINAHL) har du hjälp av ämnesordlistor, som gör att du inte själv måste tänka på synonymer och alternativa begrepp. Finns det en ämnesordlista så bör du använda den, eftersom den hjälper dig att göra mer systematiska sökningar. Vissa databaser kräver att du söker med fritext. Att söka med fritext innebär att man söker på valfria ord i den information om artiklarna som finns i databasen, det vill säga titel, sammanfattning och, ibland, ytterligare information som till exempel författarens egna nyckelord.

Exempel på sökord

I följande exempel har vi identifierat de fetstilta orden som betydelsebärande: Distriktssköterskans arbete med att stödja patienter i rökavvänjning och även använt ämnesordlistorna i PubMed och i CINAHL för att hitta närliggande begrepp.

  • Exempel på sökord för distriktssköterskans arbete: distriktssköterskor, sjuksköterskans roll, community health nurses, nurse's role
  • Exempel på sökord för rökavvänjning: rökavvänjning, förebyggande av rökning, smoking cessation, smoking prevention

Om du vill fördjupa dig

Hitta källor

Du kan hitta information i databaser, sökmotorer, kataloger och webbplatser. Ämne, publikationstyp och aktualitet avgör var du ska söka. Vetenskapliga artiklar finns i bibliografiska databaser. När du har en specifik frågeställning eller om du ska skriva ett examens- eller projektarbete behöver du använda ämnesspecifika databaser. Databaser hittar du på sidan Databaser & e-resurser, där de dels listas alfabetiskt, dels kan sorteras efter ämneskategorier. Det ger dig en överblick över vilka databaser som kan vara bra att söka i för ditt ämnesområde. Böcker, e-böcker och artiklar hittar du i KIB:s söktjänst reSEARCH. Här kan du söka i allt material som är tillgängligt för KI. Böcker hittar du även i andra bibliotekskataloger som Libris.

Söka i databaser

Att söka i databaser kan göras på lite olika sätt. Det finns inte ett rätt sätt att söka på och ofta behöver man göra flera olika sökningar för att få svar på sin sökfråga. Sökresultatet blir olika beroende på hur man har sökt.

För att få ett så bra sökresultat som möjligt måste du därför lära dig hur de olika databaserna fungerar. Använd de olika guiderna, så kallade tutorials, som finns under hjälpmenyerna i databaserna. Ofta sorterar databaserna artiklarna i kronologisk ordning, inte i relevansordning. När du är klar med din sökning bör du därför gå igenom alla träffar i träfflistan, inte bara de allra översta. 

Det kan också vara bra att lära sig något om generella sökprinciper som fungerar i de flesta databaser. Det handlar till exempel om hur man kombinerar sökord och hur man använder synonymer och trunkering. Läs mer om detta på sidan Sökteknik.

Hitta och använda bilder

Biblioteket har flera databaser med medicinska bilder och illustrationer som KI-anslutna får använda på olika sätt. Du hittar dessa genom att avgränsa på Bilder på sidan Databaser och e-resurser.

Databaserna har olika licenser som talar om i vilken utsträckning bilderna får användas. Kontrollera därför hur villkoren ser ut för den databas som du har hittat bilden i. Det brukar dels stå vad man får göra respektive inte göra med bilderna, dels hur man anger källa till bilderna. Om det inte finns någon information om detta i databasen, fråga gärna oss på biblioteket!

teaser

Det finns mycket bildmaterial tillgängligt online under CC-licens. Olika CC-licenser ger dig rätt att använda materialet på olika sätt, så kontrollera noga hur materialet får användas. Var som alltid noga med att uppge vem som har skapat materialet.

Person dummy

Anja

Bibliotekarie

Redovisa en sökning

Vissa program på KI kräver att du redovisar hur du har sökt när du till exempel skriver ett examensarbete. Du ska redogöra för din sökning så utförligt att en kurskamrat eller din lärare kan förstå hur du har sökt informationen. I de flesta databaser kan man se hur man har sökt i sökhistoriken (Search history). Det är en bra grund för att beskriva hur du har sökt. I sökhistoriken ser man hur du har kombinerat sökorden, till exempel om du har använt aspektord och filter.

Om du vill fördjupa dig

Testa dig själv — hur mycket kan du om att söka i databaser?

Testa dig själv — hur mycket kan du om att söka i databaser?
Laptop och böcker på gräsmatta

Testa dig själv — hur mycket kan du om att söka i databaser?

Handledning i informationssökning

Har du frågor om informationssökning? Besök eller chatta med våra bibliotekarier!

Två kvinnor vid en laptop

Handledning i informationssökning

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Då kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Vi erbjuder både drop-in i Zoom och bokad handledning.

Öppettider drop-in-handledning i Zoom

mån - fre: 12:00-14:00
lör - sön: Stängt
Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-02-15