Kompatibilitetsproblem med EndNote

Från och med EndNote version X9.3.x har programmet gått från 32- till 64-bitar i sin databasuppbyggnad. Detta leder i dagsläget till stora kompatibilitetsproblem med att öppna antingen äldre versioner, det vill säga fram till X9.2.x i den senaste versionen, eller vice versa. Det ger svårigheter när KIB:s sökargrupp levererar resultat av uppdragssökningar i EndNote via Compressed Library (.enlx), eftersom uppdragsgivare och beställare kan ha olika versioner av EndNote. Här får du tips på hur du kommer runt problemet.

Vilken version av EndNote har du?

Mac

Om du använder EndNote för Mac kan du hitta versionsinformation ifall du klickar i programmets huvudmeny och läser om programvaran ("About EndNote X9...").

Skärmdump av menyn i EndNote för Mac

PC

Om du använder EndNote för PC hittar du versionsinformation i programmets huvudmeny, under menyvalet "Help" > "About EndNote X9...".

Skärmdump av menyn i EndNote för PC

Dela referenser via RIS-format

Ett alternativ för delning av referenser är att skicka en textfil i RIS-format. Det fungerar i de flesta referenshanteringsprogram, såsom EndNote och Zotero. Därtill Rayyan som används vid artikel-screening.

För att exportera

1. Markera alla referenser i ditt EndNote-bibliotek som du vill exportera.

2. Gå till File och Export...

Skärmdump som visar hur du exporterar referenser i EndNote för Mac

3. Döp filen, exempelvis till "export". Välj Text Only under Save file as type och RefMan (RIS) Export under Output Style.

Skärmdump av menyn i EndNote för Mac

4. Spara.

Använder man olika grupper i EndNote måste dessvärre grupperna exporteras var för sig för att strukturen ska behållas.

För att importera

1. Gå till File och Import...

Skärmdump av menyn i EndNote för Mac

2. Välj den fil du vill importera. Om inte alternativet redan syns automatiskt, klicka på Options och välj sedan Reference Manager (RIS) under Import Options.

Skärmdump av menyn i EndNote för Mac

3. Klicka på Import.

4. Klart!