Undervisning i informationskompetens för studenter

Studenter behöver kunna söka, värdera och använda information både för att klara sin utbildning och för det framtida arbetslivet. Alla studenter på KI ska uppnå målen i Kriterier för informationskompetens. KIB:s handledning och undervisning är ett stöd för detta. 

Bibliotekets digitala resurser

Universitetsbiblioteket webbplats innehåller material om att söka och värdera information, vetenskaplig publicering, skriva och referera samt guider till EndNote och referensguider till APA och Vancouver

Biblioteket erbjuder också Canvas-kurser och webbresurser: 

Handledning 

Studenter har möjlighet att få individuell handledning i informationssökning och referenshantering. I drop-in-handledning kan du ta kortare frågor medan vi kan gå mer på djupet i den bokade handledningen.  

Undervisning

Vi tar fram våra kurser i dialog med lärarna om vad studenterna behöver och utifrån kursens riktlinjer. Undervisningen ska vara integrerade i utbildningen, kopplas till en uppgift och ha en progression i programmet. 

Målet med undervisningen är att ge studenterna verktyg till att utvecklas till självständiga och kritiska sökare av information, dvs utveckla informationskompetens. Vi vill också öka användningen av kvalificerat akademiskt material i studenters arbeten.

Innehåll:

  • Sökstrategier dvs att hitta relevanta sökord och använda olika söktekniker.  
  • Förståelse för olika typer av källor, vetenskapliga eller och populärvetenskapliga, betalresurser eller öppna
  • Att använda olika söktjänster. 
  • Att utvärdera sökträffar i en träfflista: för många eller för få träffar, irrelevanta träffar. 
  • Att kunna referera 

KIB:s undervisning bygger på Kriterier för informationskompetens

Baspaket

KIB erbjuder ett baspaket för alla program där vi som en del av utbildningen stegvis stöttar studenterna till att bli självständiga och kritiska sökare av information. Paketet omfattar 4 timmar per program och till detta har vi webbresurser för självstudier/webbaserat utbildningsmaterial. Undervisning utöver det faktureras.

Frågor om bibliotekets undervisning

Om du som lärare vill att vi undervisar i din kurs kan du kontakta oss så berättar vi ber om vad biblioteket erbjuder. 

Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt
Hade du nytta av informationen på denna sida?

Om du vill att vi ska kontakta dig angående din feedback, var god ange dina kontaktuppgifter i formuläret nedan

Jag godkänner att mina (frivilligt lämnade) personuppgifter (namn, e-post) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den som använder formuläret.
Senast uppdaterad: 2023-12-11