Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska. Du är välkommen till oss under hela din utbildning. Du kan dessutom besöka oss med så många uppgifter du vill. Du får dock bara boka två tillfällen per uppgift, oavsett om du skriver ensam eller i par/grupp. Handledningen sker digitalt, via Zoom. 

En student som får handledning framför en dator.

Boka handledning

  • Mejla din text till sprakverkstaden@ki.se senast 12.00 dagen före handledningen. Då hinner vi garanterat läsa den. Du är dock alltid välkommen på din bokade tid, även om du skulle ha glömt att mejla texten. 
  • Bokningsbekräftelse skickas till din KI-mejl och SMS-påminnelse (dagen före) till det mobilnummer du har angett.
  • Tider läggs ut cirka sex veckor i förväg. 
  • Länk till Zoom mejlas senast dagen före mötet. Skulle du, mot förmodan, inte ha fått någon länk, så mejla sprakverkstaden@ki.se

Avboka handledning

Glöm inte att avboka din tid om du får förhinder. Om du uteblir från en bokad tid så räknas det som ett av de två handledningstillfällen du kan få för en och samma uppgift.

Hjälp till självhjälp

Vi ger hjälp till självhjälp, vilket innebär att du får verktyg för att på egen hand kunna förbättra din text. Det innebär att vi inte korrekturläser, granskar innehåll eller redigerar texten åt dig. 

Skrivhandledning

Vi diskuterar din text utifrån dina önskemål och kan ge råd om det mesta kring struktur, styckeindelning, ordval, meningsbyggnad och annat som hjälper dig att förbättra dina akademiska texter. 

Studieteknik

Språkverkstaden ger också stöd i lässtrategier och strategier för utveckling av svenska språket. Om du vill ha hjälp med studieplanering och studievanor kan du besöka drop-in i Zoom. Öppettider och mer information hittar du på: https://utbildning.ki.se/stod-under-studierna

Muntliga presentationer

Om du vill förbättra dina muntliga presentationer så kan du få återkoppling på ditt framförande och/eller upplägget på din powerpointpresentation. Om du har talängslan så kan du söka stöd hos KI:s studenthälsa.

Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande innebär att visa mottagaren (lärare, handledare, examinator, kurskamrater) att du har kunskaper i det ämne som du skriver om, oavsett om du exempelvis skriver en hemtentamen, en reflektionsuppgift, en laborationsrapport eller ett examensarbete. Hur du använder språket påverkar hur mottagaren uppfattar texten och därför kan det vara bra att känna till några allmänna grundregler för det akademiska skrivandet. 

Om du vill fördjupa dig

Lär dig mer om akademiskt skrivande

Språkverkstaden

Personalen i språkverkstaden

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik, på svenska och engelska.

Våra skrivpedagoger

Kristina Froelich

Kristina Froelich

Skrivpedagog (svenska)
Person dummy

Karl Gudmundsson Qureshi

Skrivpedagog (svenska)
Anna Borgström

Anna Borgström

Skrivpedagog (engelska)
Person dummy

Gabriella Ekman

Skrivpedagog (engelska)
Bodil Moberg

Bodil Moberg (tlj.)

Skrivpedagog (svenska)
Senast uppdaterad: 2022-03-11