Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska.

NYHET Från och med i höst är det åter möjligt att boka handledning på campus. Dessa tider markeras som Flemingsberg/online respektive Solna/online i bokningsschemat. 

En student som får handledning framför en dator.

Boka handledning

  • Du är välkommen till oss under hela din utbildning.
  • Du kan besöka oss med så många uppgifter du vill, men kan boka högst två tillfällen per uppgift, oavsett om du skriver ensam eller i par/grupp.
  • Har du bokat tid för texthandledning? Mejla din text till sprakverkstaden@ki.se senast kl. 12.00 dagen innan. Om du glömmer att mejla texten är du självklart välkommen ändå, men då behöver vi använda en del av handledningstiden till att läsa din text. 
  • Bokningsbekräftelse skickas till din KI-mejl och SMS-påminnelse (dagen före) till det mobilnummer du har angett.
  • Tider läggs ut cirka sex veckor i förväg. 
  • Distanshandledning sker i Zoom. Du bör sitta vid en dator med tillgång till webbkamera och mikrofon för att vi ska se och höra varandra. Länk mejlas senast dagen före mötet. Skulle du, mot förmodan, inte ha fått någon länk, så mejla sprakverkstaden@ki.se

Avboka handledning

Glöm inte att avboka din tid om du får förhinder. Om du uteblir från en bokad tid så räknas det som ett av de två handledningstillfällen du kan få för en och samma uppgift.

Hjälp till självhjälp

Handledningen inleds med att du och skrivpedagogen kommer överens om vad som är viktigast att arbeta med just nu och vilka verktyg du behöver för att utvecklas. Vi utgår till stor del från dina önskemål, men korrekturläser inte och rättar inte heller uppgifter åt dig. 

Textsamtal handlar ofta om struktur, styckeindelning, referathantering i löpande text, meningsbyggnad, ordval och/eller grammatik. Vill du hellre diskutera skrivsamarbete, skrivängslan eller något annat? Skrivpedagogen tar självklart hänsyn till det! 

Om du vill prata studieteknik kan samtalet handla om lässtrategier, strategier för utveckling av svenska språket eller studieplanering. Ta gärna med en bok eller artikel från en av dina kurser om du vill diskutera lässtrategier.

Under handledning i presentationsteknik så kan du exempelvis få återkoppling på ditt framförande och/eller din powerpointpresentation. Om du har talängslan, kontakta KI:s studenthälsa.

Handledningen avslutas med att du och skrivpedagogen sammanfattar och reflekterar kring hur du kan arbeta vidare på egen hand.

Efter handledningen får du ett mejl från skrivpedagogen. Mejlet innehåller en kort sammanfattning av samtalet och ibland även länkar med förslag på webbsidor eller böcker som du kan använda i det fortsatta arbetet.

Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande innebär att visa mottagaren (lärare, handledare, examinator, kurskamrater) att du har kunskaper i det ämne som du skriver om, oavsett om du exempelvis skriver en hemtentamen, en reflektionsuppgift, en laborationsrapport eller ett examensarbete. Hur du använder språket påverkar hur mottagaren uppfattar texten och därför kan det vara bra att känna till några allmänna grundregler för det akademiska skrivandet. 

Om du vill fördjupa dig

Läs mer om akademiskt skrivande

Språkverkstaden

Personalen i språkverkstaden

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik, på svenska och engelska.

Våra skrivpedagoger

Kristina Froelich

Kristina Froelich

Skrivpedagog (svenska)
Person dummy

Karl Gudmundsson Qureshi

Skrivpedagog (svenska)
Bodil Moberg

Bodil Moberg (tlj.)

Skrivpedagog (svenska)
Anna Borgström

Anna Borgström

Skrivpedagog (engelska)
Person dummy

Gabriella Ekman

Skrivpedagog (engelska)