Sökuppdrag

Om du inte har möjlighet att själv utföra dina sökningar kan vi hjälpa dig. Vi gör då i samråd med dig sökningar i aktuella databaser/resurser.

Exempel på vad kan vi hjälpa dig med:

  • Pubmed har ett nytt gränssnitt - jag skulle behöva sitta en timme med en bibliotekarie och lära mig hur det funkar.
  • Jag har blivit ombedd att skriva en Review i Lancet – jag behöver hjälp att systematiskt söka igenom ett antal databaser för att vara säker på att jag inte missar något.

För frågor och bokning av sökhjälp kontakta biblioteket på e-postadressen ub@ki.se.

Universitetsbibliotekets sökargrupp utför sökuppdrag huvudsakligen åt anställda på Karolinska Institutet och Stockholm läns landsting, samt kunder inom annan offentlig verksamhet såsom statliga myndigheter.

Sedan den första januari 2014 bistår vi inte längre företag med sökhjälp. Detta beror framför allt på att vi enligt de avtal vi har för våra licensierade databaser har restriktioner för vad vi kan leverera till kommersiella aktörer.

För sökhjälp debiteras:

Kundkategorier Grundavgifter
Kunder inom KI 500 kr
Kunder utanför KI 800 kr

Priserna gäller för en timmes sökning. För ytterligare söktid debiteras ny grundavgift eller del därav.

Om sökningen behöver göras i databaser/resurser som biblioteket inte har fastprisavtal med betalar kunden grundavgiften (500 kr respektive 800 kr) plus den av databasvärden debiterade kostnaden.