Vilken information finns i bibliometridatabasen?

Karolinska Institutets bibliometridatabas baserar sig på data från innehållet i PubMed/Medline samt från tre citeringsindex som tillhandahålls av Clarivate Analytics i Web of Science Core Collection:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
  • Social Science Citation index (SSCI)
  • Arts &amp Humanities Citation Index (A&HCI)

Följande citeringsindex inkluderas ej:

  • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S)
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH)
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI)

KI:s bibliometridatabas är begränsad till de artikelreferenser som förekommer i dessa databaser från 1995 och framåt.

Senast uppdaterad: 2021-07-08