CINAHL

1. Gör en sökning i CINAHL (EBSCO).

Sök i Cinahl skärmdump

2. Klicka på den blå knappen med ett plustecken för att spara artiklar i en tillfällig mapp för senare import till Endnote Online. Den blå knappen blir då en gul mapp så att du enkelt kan se vilka referenser du har sparat över till Folder.

3. Klicka på Folder view i panelen till höger.

4. Klicka på ikonen Export längst ner för export av referenser.

Exportera referenser Cinahl skärmdump

5. Välj Direct Export to EndNote Web och klicka på Save.
 

Direct Export to EndNote Web skärmdump

6. Referenserna läggs in i ditt EndNote Online bibliotek.

Senast uppdaterad: 2021-08-25