Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder KI-studenter handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska. Du kan välja att boka handledning på campus eller på distans.

Sommartider i språkverkstaden

Mellan den 15 juni och den 1 september har språkverkstaden sommarlov. Handledning kommer att erbjudas, men i begränsad omfattning. Du hittar som vanligt de bokningsbara tiderna i bokningskalendern. Handledning kommer, precis som nu, endast att erbjudas på distans.

Boka handledning

Du är välkommen att boka tid för handledning i studieteknik, muntlig presentationsteknik och akademiskt skrivande (texthandledning). Handledningstiden är 45 minuter.

Om du har bokat tid för texthandledning, så vill vi att du skickar texten till sprakverkstaden@kib.ki.se senast dagen före. Vi analyserar cirka tre till fem sidor, beroende på vilken slags text det är. Har du glömt att skicka din text är du självklart välkommen ändå, men då behöver vi använda 15 minuter av handledningstiden till att läsa din text. 

  • Tider läggs ut cirka sex veckor i förväg.
  • Inga lediga tider? Bevaka bokningskalendern ofta. Det kan komma avbokningar med kort varsel. 
  • När du har bokat en tid så får du en bekräftelse till din KI-mejl och en SMS-påminnelse (dagen före) till det mobilnummer du har angett.
  • Har du bokat distanshandledning? Då får du ett separat mejl med inloggningsuppgifter till det virtuella mötesrummet. Mejlet skickas till din KI-mejl senast dagen före handledningen.
  • Du kan boka två handledningstillfällen per uppgift, men bara ett i taget. Det andra kan bokas direkt efter det första tillfället.

Boka tid

Avboka handledning

Glöm inte att avboka din tid om du får förhinder. (Om du uteblir från en bokad tid så räknas det som ett av de två handledningstillfällen du kan få för en och samma uppgift.)

Hur går handledningen till?

Målet med handledningen är att ge dig dels verktyg för att på egen hand kunna förbättra din text, dels självförtroende och skrivlust.

Handledningen inleds med att du och skrivpedagogen ringar in vad som är viktigast att arbeta med just nu. Tillsammans diskuterar ni dina önskemål och behov utifrån frågor som: Hur har skrivandet gått? Vad vill du förbättra i texten? Var i skrivprocessen befinner du dig? Vad är viktigast att fokusera på i dag? Därefter går du och skrivpedagogen gemensamt igenom den eller de aspekter som ni har kommit överens om att arbeta med. Vanliga aspekter är: struktur, styckeindelning, referathantering i löpande text, meningsbyggnad, ordval och/eller grammatik. Vill du hellre diskutera skrivsamarbete, skrivängslan eller något annat? Skrivpedagogen tar självklart hänsyn till det! Samtalet avslutas med att du och skrivpedagogen sammanfattar och reflekterar kring hur du kan arbeta vidare med din text på egen hand.

Efter handledningen får du ett mejl från skrivpedagogen. Mejlet innehåller en kort sammanfattning av samtalet och ibland även länkar med förslag till vidare läsning och tips på böcker eller andra verktyg som du kan ha användning av i skrivandet. 

Vad innebär distanshandledning?

Distanshandledning innebär att du får handledning via dator i verktyget Zoom. Länken till det virtuella mötesrummet i Zoom skickas till dig av din skrivpedagog senast dagen före mötet. Du behöver bara klicka på länken för att komma till mötesrummet. Ni kommunicerar via ljud och webbkamera. I övrigt går handledningen till på samma sätt som handledning på campus. 

Skriva akademiskt

Läs mer om språk, stil och struktur i akademiska texter: Skriva akademiskt.

Undervisning på program

Lärare vid KI:s utbildningar kan boka undervisning och workshoppar i akademiskt läsande och skrivande samt presentationsteknik för sina studenter. Undervisningen ges på grundnivå och avancerad nivå samt på kompletteringsutbildningarna för svensk legitimation. Kompletteringsutbildningarnas undervisning är anpassad till studenter med svenska som andraspråk. Undervisningen kan ges fristående eller som en integrerad del i en kurs eller vetenskaplig strimma.

Varje program kan beställa undervisning upp till ett visst antal timmar. Undervisningen är avgiftsfri för KI:s egna program, men uppdragsutbildningar faktureras. Föreläsningar och workshoppar ges antingen på campus eller som webbinarier, beroende på önskemål.

Kontakt: kristina.froelich@ki.se eller sprakverkstaden@ki.se.

Workshoppar för lärare

Lärare på KI har möjlighet att beställa workshoppar om språk- och skrivutveckling. Workshopparna är avgiftsfria. Exempel på workshpppar som är möjliga att boka är: återkoppling på text, lässtödjande strategier, bedömning av språk, formulering av uppgiftsinstruktioner och skrivworkshoppar. Har du/ni andra behov och önskemål? Välkommen att kontakta oss med en förfrågan!

Kontakt: kristina.froelich@ki.se eller sprakverkstaden@ki.se.

Hitta hit

Språkverkstaden ligger i entréplanet på biblioteket i Flemingsberg (Alfred Nobels allé 8). I Solna hittar du oss i popup-biblioteket (Retzius väg 13 B).

Våra skrivpedagoger

Skrivpedagog (svenska)

Kristina Froelich

08-524 84 051
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (svenska)

Karl Gudmundsson Qureshi

08-524 84 045
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (svenska)

Bodil Moberg (tjl.)

08-524 83 601
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (engelska)

Anna M Borgström

08-524 84 173
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (engelska)

Gabriella Ekman

Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Senast uppdaterad: 
2020-05-20