Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska. På grund av covid-19 erbjuder vi för närvarande endast handledning på distans.

Boka handledning

  • Du är välkommen till oss under hela din utbildning.
  • Du kan besöka oss med så många uppgifter du vill, men kan boka högst två tillfällen per uppgift, oavsett om du skriver ensam eller i par/grupp.
  • Har du bokat tid för texthandledning? Mejla din text till sprakverkstaden@ki.se senast kl. 12.00 dagen innan. Om du glömmer att mejla texten är du självklart välkommen ändå, men då behöver vi använda en del av handledningstiden till att läsa din text. 
  • Bokningsbekräftelse skickas till din KI-mejl och SMS-påminnelse (dagen före) till det mobilnummer du har angett.
  • Tider läggs ut cirka sex veckor i förväg. 
  • Distanshandledning sker i Zoom. Din skrivpedagog mejlar en länk till mötesrummet senast dagen före mötet. Du behöver bara klicka på länken för att komma till mötesrummet. Skulle du, mot förmodan, inte ha fått någon länk före mötet, så mejla sprakverkstaden@ki.se. Du bör sitta vid en dator med tillgång till webbkamera och mikrofon för att vi ska se och höra varandra.

Boka tid för text på svenska Boka tid för text på engelska

Avboka handledning

Glöm inte att avboka din tid om du får förhinder. Om du uteblir från en bokad tid så räknas det som ett av de två handledningstillfällen du kan få för en och samma uppgift.

Hjälp till självhjälp

Handledningen inleds med att du och skrivpedagogen kommer överens om vad som är viktigast att arbeta med just nu och vilka verktyg du behöver för att utvecklas. Vi utgår till stor del från dina önskemål, men korrekturläser inte och rättar inte heller uppgifter åt dig. 

Om du har bokat tid för textsamtal handlar samtalet kanske om struktur, styckeindelning, referathantering i löpande text, meningsbyggnad, ordval och/eller grammatik. Vill du hellre diskutera skrivsamarbete, skrivängslan eller något annat? Skrivpedagogen tar självklart hänsyn till det! 

Om du har bokat tid för att få råd om lässtrategier eller strategier för utveckling av svenska språket på egen hand så utgår vi från en bok eller vetenskaplig artikel inom ditt ämnesområde. Utifrån det du vill utveckla så kan du få stöd i att utforma egna strategier som du kan tillämpa i samband med studierna.

Om du har bokat tid för handledning i presentationsteknik så kan du få återkoppling på ditt framförande eller få mer generella tips på vad som kan vara bra att tänka på när du ska tala inför andra. 

Handledningen avslutas med att du och skrivpedagogen sammanfattar och reflekterar kring hur du kan arbeta vidare på egen hand.

Efter handledningen får du ett mejl från skrivpedagogen. Mejlet innehåller en kort sammanfattning av samtalet och ibland även länkar med förslag till vidare läsning och tips på böcker eller andra verktyg som du kan ha användning av i skrivandet. 

Workshoppar i akademiskt skrivande

Vill du förbättra din (akademiska) svenska? Delta i en workshop! Vi ger två stycken med olika innehåll. Du kan anmäla dig till ett av tillfällena eller båda två. Undervisningen kommer att ges i Zoom. (Du behöver delta aktivt under webbinariet, så tänk på att sitta i en lugn miljö där du kan ha på webbkamera och ljud.) Workshoppen är särskilt anpassad för dig som har svenska som andraspråk. 

Tillfälle 1: 5/11 kl. 10-12 Akademiskt språk: struktur och sambandsord

Tillfälle 2: 6/11 kl. 13-15 Akademiskt språk: meningsbyggnad 

Vi har tolv platser per grupp, så skynda dig om du vill vara säker på att få en plats! Mejla din anmälan till Kristina Froelich (kristina.froelich@ki.se) ELLER sprakverkstaden@ki.se senast den 2 november

Bra att veta om akademiskt skrivande!

Akademiskt skrivande innebär att visa mottagaren (lärare, handledare, examinator, kurskamrater) att du har kunskaper i det ämne som du skriver om, oavsett om du exempelvis skriver en hemtentamen, en reflektionsuppgift, en laborationsrapport eller ett examensarbete. Hur du använder språket påverkar hur mottagaren uppfattar texten och därför kan det vara bra att känna till några allmänna grundregler för det akademiska språket. (Det kan finnas vissa undantag i just ditt ämne, så är du osäker, prata gärna med din lärare!) Utgå från grundreglerna när du funderar igenom textens struktur, styckets struktur, användning av sambandsord, språk och stil samt användning av källor. Tänk även gärna på hur du gör när du ska planera och genomföra en skrivuppgift. Kanske kan du skaffa dig en mer effektiv skrivprocess som kan underlätta skrivandet? 

Språkverkstaden

Språkverkstaden är ditt stöd i den akademiska skrivprocessen. Hos våra skrivpedagoger kan du boka tid och få personlig hjälp med din text.

Språkverkstaden

Endast bokad handledning

08-524 84 000

sprakverkstaden@ki.se

Boka handledning

Hitta hit

Språkverkstaden ligger i entréplanet på biblioteket i Flemingsberg (Alfred Nobels allé 8). I Solna hittar du oss i popup-biblioteket (Retzius väg 13 B).

Våra skrivpedagoger

Skrivpedagog (svenska)

Kristina Froelich

08-524 84 051
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (svenska)

Karl Gudmundsson Qureshi

08-524 84 045
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (svenska)

Bodil Moberg (tjl.)

08-524 83 601
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (engelska)

Anna M Borgström

08-524 84 173
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (engelska)

Gabriella Ekman

Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Senast uppdaterad: 
2020-10-13