Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder KI-studenter handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska. På grund av Covid-19 erbjuder vi för närvarande endast handledning på distans.

Sommartider i språkverkstaden

Mellan den 15 juni och den 1 september har språkverkstaden sommarlov. Handledning kommer att erbjudas, men i begränsad omfattning. Du hittar som vanligt de bokningsbara tiderna i bokningskalendern

Boka handledning

Du är välkommen till oss under hela din utbildning för stöd i att utveckla det akademiska skrivandet. Du kan också få stöd i studieteknik (exempelvis lässtrategier) och presentationsteknik. Du kan besöka oss med så många uppgifter du vill, men kan boka högst två tillfällen per uppgift. (Begränsningen gäller även om ni är flera som ska arbeta med uppgiften.) 

Om du har bokat tid för texthandledning, så vill vi att du skickar texten till sprakverkstaden@ki.se senast kl. 12.00 dagen innan. Om du glömmer att mejla texten är du självklart välkommen ändå, men då behöver vi använda en del av handledningstiden till att läsa din text. 

Skriver du examensarbete? Informera oss gärna om vilka sidor eller vilken del av texten du vill att vi ska fokusera på. Vi analyserar cirka tre till fem sidor.

När du har bokat en tid så kommer du att få en bekräftelse till din KI-mejl och en SMS-påminnelse (dagen före) till det mobilnummer du har angett.

Tider läggs ut cirka sex veckor i förväg. Inga lediga tider? Bevaka bokningskalendern ofta. Det kan komma avbokningar med kort varsel!

Boka tid

Avboka handledning

Glöm inte att avboka din tid om du får förhinder. Om du uteblir från en bokad tid så räknas det som ett av de två handledningstillfällen du kan få för en och samma uppgift.

Hjälp till självhjälp

Handledningen inleds med att du och skrivpedagogen kommer överens om vad som är viktigast att arbeta med just nu och vilka verktyg du behöver för att utvecklas. Vi utgår till stor del från dina önskemål, men korrekturläser inte och rättar inte heller uppgifter åt dig. 

Om du har bokat tid för textsamtal handlar samtalet kanske om struktur, styckeindelning, referathantering i löpande text, meningsbyggnad, ordval och/eller grammatik. Vill du hellre diskutera skrivsamarbete, skrivängslan eller något annat? Skrivpedagogen tar självklart hänsyn till det! 

Om du har bokat tid för att få råd om lässtrategier eller strategier för utveckling av svenska språket på egen hand så utgår vi från en bok eller vetenskaplig artikel inom ditt ämnesområde. Utifrån det du vill utveckla så kan du få stöd i att utforma egna strategier som du kan tillämpa i samband med studierna.

Om du har bokat tid för handledning i presentationsteknik så kan du få återkoppling på ditt framförande eller få mer generella tips på vad som kan vara bra att tänka på när du ska tala inför andra. 

Handledningen avslutas med att du och skrivpedagogen sammanfattar och reflekterar kring hur du kan arbeta vidare på egen hand.

Efter handledningen får du ett mejl från skrivpedagogen. Mejlet innehåller en kort sammanfattning av samtalet och ibland även länkar med förslag till vidare läsning och tips på böcker eller andra verktyg som du kan ha användning av i skrivandet. 

Distanshandledning

Distanshandledning innebär att du får handledning i verktyget Zoom. Länken till det virtuella mötesrummet skickas till dig av din skrivpedagog före mötet. Du behöver bara klicka på länken för att komma till mötesrummet. Skulle du mot förmodan inte ha fått någon länk före mötet så mejla sprakverkstaden@ki.se. För att handledningen ska fungera optimalt bör du sitta vid en dator med tillgång till webbkamera och mikrofon. I övrigt går handledningen till på samma sätt som handledning på campus. 

Skriva akademiskt

Det finns många sätt att utveckla både det allmänna akademiska språket och det mer specifika ämnesspråket. Försök att läsa så mycket som möjligt och analysera hur de texter du läser är uppbyggda när det gäller struktur och språk. Försök också arbeta med språket så mycket du kan, även om du "bara" ska skriva en salstentamen eller en reflektionsuppgift.

Hitta hit

Språkverkstaden ligger i entréplanet på biblioteket i Flemingsberg (Alfred Nobels allé 8). I Solna hittar du oss i popup-biblioteket (Retzius väg 13 B).

Våra skrivpedagoger

Skrivpedagog (svenska)

Kristina Froelich

08-524 84 051
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (svenska)

Karl Gudmundsson Qureshi

08-524 84 045
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (svenska)

Bodil Moberg (tjl.)

08-524 83 601
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (engelska)

Anna M Borgström

08-524 84 173
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (engelska)

Gabriella Ekman

Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Senast uppdaterad: 
2020-07-09