Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik på svenska och engelska. På grund av covid-19 erbjuder vi för närvarande endast handledning på distans.

Boka handledning

  • Du är välkommen till oss under hela din utbildning.
  • Du kan besöka oss med så många uppgifter du vill, men kan boka högst två tillfällen per uppgift, oavsett om du skriver ensam eller i par/grupp.
  • Har du bokat tid för texthandledning? Mejla din text till sprakverkstaden@ki.se senast kl. 12.00 dagen innan. Om du glömmer att mejla texten är du självklart välkommen ändå, men då behöver vi använda en del av handledningstiden till att läsa din text. 
  • Bokningsbekräftelse skickas till din KI-mejl och SMS-påminnelse (dagen före) till det mobilnummer du har angett.
  • Tider läggs ut cirka sex veckor i förväg. 
  • Distanshandledning sker i Zoom. Du bör sitta vid en dator med tillgång till webbkamera och mikrofon för att vi ska se och höra varandra. Länk mejlas senast dagen före mötet. Skulle du, mot förmodan, inte ha fått någon länk, så mejla sprakverkstaden@ki.se. 

Boka tid för text på svenska Boka tid för text på engelska

Avboka handledning

Glöm inte att avboka din tid om du får förhinder. Om du uteblir från en bokad tid så räknas det som ett av de två handledningstillfällen du kan få för en och samma uppgift.

Hjälp till självhjälp

Handledningen inleds med att du och skrivpedagogen kommer överens om vad som är viktigast att arbeta med just nu och vilka verktyg du behöver för att utvecklas. Vi utgår till stor del från dina önskemål, men korrekturläser inte och rättar inte heller uppgifter åt dig. 

Textsamtal handlar ofta om ett par aspekter, som struktur, styckeindelning, referathantering i löpande text, meningsbyggnad, ordval och/eller grammatik. Vill du hellre diskutera skrivsamarbete, skrivängslan eller något annat? Skrivpedagogen tar självklart hänsyn till det! 

Om du vill prata studieteknik kan samtalet handla om lässtrategier, strategier för utveckling av svenska språket eller studieplanering. Ta gärna med en bok eller artikel från en av dina kurser om du vill diskutera lässtrategier.

Under handledning i presentationsteknik så kan du exempelvis få återkoppling på ditt framförande och/eller din powerpointpresentation. Om du har talängslan, kontakta KI:s studenthälsa.

Handledningen avslutas med att du och skrivpedagogen sammanfattar och reflekterar kring hur du kan arbeta vidare på egen hand.

Efter handledningen får du ett mejl från skrivpedagogen. Mejlet innehåller en kort sammanfattning av samtalet och ibland även länkar med förslag på webbsidor eller böcker som du kan använda i det fortsatta arbetet.

Akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande innebär att visa mottagaren (lärare, handledare, examinator, kurskamrater) att du har kunskaper i det ämne som du skriver om, oavsett om du exempelvis skriver en hemtentamen, en reflektionsuppgift, en laborationsrapport eller ett examensarbete. Hur du använder språket påverkar hur mottagaren uppfattar texten och därför kan det vara bra att känna till några allmänna grundregler för det akademiska språket. Utgå från grundreglerna när du funderar igenom textens struktur, styckets struktur, användning av sambandsord, språk och stil samt användning av källor. Tänk även gärna på hur du gör när du ska planera och genomföra en skrivuppgift. Kanske kan du bli mer effektiv i din skrivprocess?

Om du vill fördjupa dig

Läs mer om akademiskt skrivande

Språkverkstaden

Endast bokad handledning
08-524 84 000

Hitta hit

Just nu handleder vi endast online. Annars ligger språkverkstaden på entréplanet på biblioteket i Flemingsberg (Alfred Nobels allé 8), och i Solna hittar du oss på övre plan i biblioteket (Berzelius väg 7B).

Våra skrivpedagoger

Skrivpedagog (svenska)

Kristina Froelich

Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (svenska)

Karl Gudmundsson Qureshi

08-524 84 045
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (svenska)

Bodil Moberg (tjl.)

08-524 83 601
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (engelska)

Anna M Borgström

08-524 84 173
Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Skrivpedagog (engelska)

Gabriella Ekman

Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Senast uppdaterad: 
2020-12-07