Svenska Akademiens ordböcker: SAOL, SO, SAOB (svenska.se)

Med denna webbtjänst kan du söka i tre ordböcker från Svenska Akademien på en gång: SAOL, SO och SAOB.