SveMed+

Svenska, norska och danska artiklar inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och fysioterapi. Sökbar med svenska och engelska MeSH-termer. Databasen förvaltas av Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket. Observera att biblioteket från och med januari 2020 inte längre uppdaterar SveMed+ med nytt material.