SGC Reagents & Resources

Structural Genomics Consortium (SGC) är ett offentligt-privat samarbete mellan universitet och läkemedelsföretag som bidrar till utvecklingen av nya läkemedel genom öppen forskning. Alla data görs offentligt tillgängliga. Reagenser är tillgängliga antingen direkt från SGC eller från deras kommersiella partners. Datat inkluderar proteiner, 3D-proteinstrukturer, organiska föreningar och antikroppar.