NE Ordböcker

Ordböcker för översättning mellan svenska och flertalet olika språk, inklusive fackspråkliga ordböcker såsom en svensk <> engelsk medicinsk ordbok och en svensk <> engelsk teknisk ordbok.