Cortellis Drug Discovery Intelligence

Biologisk, kemisk och farmakologisk data. Sjukdomsöversikter, behandlingar och trender. Läkemedelsutveckling, patent, vetenskaplig litteratur och konferenser.