Boka handledning hos KIB för forskare/doktorander

Välkommen att boka handledning med bibliotekets personal som kan handleda dig i olika frågor som berör forskningsprocessen. Välj vilken roll du har nedan (forskare/doktorand) för att se vilka ämnen du kan boka handledning för. Se även sidan Boka handledning för alla alternativ som rör forskare och doktorander.

Forskare eller doktorand?
Vad vill du ha hjälp med?
Vad vill du ha hjälp med?
Välj område
Välj område
Välj område
Välj område
Välj område
Välj område

Beställ sökuppdrag

Om du vill veta mer om sökuppdrag eller beställa att sökuppdrag, gå till sidan Sökuppdrag för forskare.

Beställ sökuppdrag

Om du vill veta mer om sökuppdrag eller beställa att sökuppdrag, gå till sidan Sökuppdrag för forskare.

KIB erbjuder dig handledning i strukturerad litteratursökning i olika databaser. Utifrån ditt forskningsämne diskuterar vi fram en strukturerad och dokumenterad sökstrategi. Vi kan också handleda i effektiva sätt att få tillgång till och importera litteraturen.
 
KIB erbjuder dig handledning i strukturerad litteratursökning i olika databaser. Utifrån ditt forskningsämne diskuterar vi fram en strukturerad och dokumenterad sökstrategi. Vi kan också handleda i effektiva sätt att få tillgång till och importera litteraturen.
 
KIB erbjuder dig handledning i strukturerad litteratursökning i olika databaser. Utifrån ditt forskningsämne diskuterar vi fram en strukturerad och dokumenterad sökstrategi. Vi kan också handleda i effektiva sätt att få tillgång till och importera litteraturen.
 
KIB erbjuder dig handledning i strukturerad litteratursökning i olika databaser. Utifrån ditt forskningsämne diskuterar vi fram en strukturerad och dokumenterad sökstrategi. Vi kan också handleda i effektiva sätt att få tillgång till och importera litteraturen.
 
KIB erbjuder dig handledning kring olika strategier vid val av tidskrift för din publikation. Aspekter att diskutera inkluderar tidskriftens genomslagskraft, KI:s publiceringspolicy och forskningsfinansiärernas krav. Vi kan också handleda i hur man undviker oseriösa tidskrifter/förlag.
 
KIB erbjuder dig handledning kring olika strategier vid val av tidskrift för din publikation. Aspekter att diskutera inkluderar tidskriftens genomslagskraft, KI:s publiceringspolicy och forskningsfinansiärernas krav. Vi kan också handleda i hur man undviker oseriösa tidskrifter/förlag.
 
KIB erbjuder dig handledning kring de avtal med förlag som KI har där publiceringsavgiften antingen är helt förbetald av KIB eller där avgiften är reducerad. Det kan handla om hur du hittar vilka tidskrifter som ingår, hur du ska gå tillväga för att dra nytta av dessa avtal eller frågor kring ett specifikt förlags avtal.
 
KIB erbjuder dig handledning kring de avtal med förlag som KI har där publiceringsavgiften antingen är helt förbetald av KIB eller där avgiften är reducerad. Det kan handla om hur du hittar vilka tidskrifter som ingår, hur du ska gå tillväga för att dra nytta av dessa avtal eller frågor kring ett specifikt förlags avtal.
 
KIB erbjuder dig handledning kring frågor som rör öppen tillgänglighet (open access) både vad gäller publikationer och data. Det kan handla om varför och hur man kan publicera sig öppet, vad forskningsfinansiärer och KI säger i frågan. Vi kan också handleda i hur man självarkiverar sin publikation.
 
KIB erbjuder dig handledning kring frågor som rör öppen tillgänglighet (open access) både vad gäller publikationer och data. Det kan handla om varför och hur man kan publicera sig öppet, vad forskningsfinansiärer och KI säger i frågan. Vi kan också handleda i hur man självarkiverar sin publikation.
 
KIB erbjuder dig handledning kring olika upphovsrättsliga frågor (copyright). Det kan röra sig om rättigheter att använda egna artiklar i avhandlingen eller hur andras arbete kan/ska användas. Vi kan också handleda i frågor som rör Creative Commons och hur man kan hitta material som kan användas fritt.
 
KIB erbjuder dig handledning kring olika upphovsrättsliga frågor (copyright). Det kan röra sig om rättigheter att använda egna artiklar i avhandlingen eller hur andras arbete kan/ska användas. Vi kan också handleda i frågor som rör Creative Commons och hur man kan hitta material som kan användas fritt.
 
KIB erbjuder dig handledning rörande publicering av din avhandling. Det kan handla om spikningsprocessen, upphovsrätt eller annat. Vi kan också handleda kring frågor som rör plagiat och antiplagieringsverktyget iThenticate.
 
KIB erbjuder dig handledning rörande publicering av din avhandling. Det kan handla om spikningsprocessen, upphovsrätt eller annat. Vi kan också handleda kring frågor som rör plagiat och antiplagieringsverktyget iThenticate.
 
KIB erbjuder dig handledning för att ta fram och diskutera bibliometriska och altmetriska indikatorer. Det kan röra sig om citeringar, journal impact factors, h-index och altmetriska indikatorer på synlighet.
 
KIB erbjuder dig handledning för att ta fram och diskutera bibliometriska och altmetriska indikatorer. Det kan röra sig om citeringar, journal impact factors, h-index och altmetriska indikatorer på synlighet.
 
KIB erbjuder dig handledning för att ta fram din publikationslista (med utgångspunkt i dina verifierade publikationer i bibliometrisystemet.) Vi kan även handleda kring frågor om författar-ID, såsom ORCID.
 
KIB erbjuder dig handledning för att ta fram din publikationslista (med utgångspunkt i dina verifierade publikationer i bibliometrisystemet.) Vi kan även handleda kring frågor om författar-ID, såsom ORCID.
 
KIB erbjuder dig handledning i hur du verifierar dina artiklar (bekräftar och adresserar). Vi kan även handleda kring frågor som rör din profil i bibliometrisystemet, hur indikatorer tolkas och hur publikationslistor kan skapas och delas.
 
KIB erbjuder dig handledning i hur du verifierar dina artiklar (bekräftar och adresserar). Vi kan även handleda kring frågor som rör din profil i bibliometrisystemet, hur indikatorer tolkas och hur publikationslistor kan skapas och delas.
 
KIB erbjuder dig handledning för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp av referenshanteringsprogrammet EndNote eller Zotero. EndNote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar.
 
KIB erbjuder dig handledning för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp av referenshanteringsprogrammet EndNote eller Zotero. EndNote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar.
 
Plats som passar dig
Jag godkänner att mina personuppgifter (namn, e-post, telefonnummer, institutionstillhörighet) lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används endast till att återkoppla till den person som använder formuläret.