This page in English
Vi behöver stärka och vidareutveckla infrastrukturer och standarder.
Vetenskapens oumbärliga roll för att nå målen för hållbar utveckling.
Efter en lång och svår förhandlingsprocess mellan förlaget Elsevier och det svenska Bibsamkonsortiet vid Kungliga biblioteket (där KI ingår) finns det nu ett nytt nationellt avtal med förlaget.
I början av 2020 kommer Pubmeds gränssnitt att uppdateras. Det nuvarande gränssnittet finns dock kvar under en övergångsperiod.
21 maj
Flemingsberg
Omställningen till öppen tillgänglighet för böcker går trögt.

Pages