This page in English
Läsåret 2019/2020 har biblioteket i Solna stängt på grund av renovering, men istället finns ett tillfälligt popup-bibliotek på plan 3 i Hus 75 (Retzius väg 13B).
Nu – äntligen – har Svensk MeSH uppdaterats mot MeSH 2020. Årets upplaga har utökats med 294 nya termer spridda inom vokabulärens alla ämnesområden.
Oseriösa publiceringsformer är ett reellt hot mot den seriösa forskningen.
Från och med 1 januari 2020 sker förändringar i bibliotekets medieutbud, bland annat finns nu flera nya avtal med publiceringsmöjligheter.
En nationell databas över forskning publicerad i svenska vetenskapliga tidskrifter.
Med bibliotekets nya tjänst Library Access blir det lättare att hitta och få åtkomst till vetenskaplig litteratur när du sitter utanför campus.
Den vetenskapliga tidskriften utgör, än så länge, en essentiell komponent i den vetenskapliga kommunikationen.
Publicera öppet tillgängligt utan kostnad i 1 550 tidskrifter från Wiley – och lästillgång för ca 1 500 tidskrifter.
Vi på biblioteket hoppas att du ska ta hjälp av oss så mycket som möjligt under din studietid. Här delar vi med oss av de bästa nybörjartipsen!
Vi behöver stärka och vidareutveckla infrastrukturer och standarder.
Vetenskapens oumbärliga roll för att nå målen för hållbar utveckling.
Efter en lång och svår förhandlingsprocess mellan förlaget Elsevier och det svenska Bibsamkonsortiet vid Kungliga biblioteket (där KI ingår) finns det nu ett nytt nationellt avtal med förlaget.
Omställningen till öppen tillgänglighet för böcker går trögt.
För ett år sedan så bestämde KIB sig för att införa vegetariskt som norm på arbetsplatsen. Tanken med normförskjutningen är huvudsakligen att minska de faktiska koldioxidutsläpp animalisk kost ofta innebär.
Relevanta myndigheter ges ansvar för kontinuerlig uppföljning och analys av nationella publiceringskostnader.
Forskningsfinansiärer och lärosäten tar delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader.

Pages