Global Index Medicus (WHO)

Global Index Medicus är ett komplement till databaser som PubMed. Den täcker information inom biomedicin och folkhälsovetenskap producerad i låg- och medelinkomstländer. WHO:s regionala bibliotek från Africa (AFRO), Americas (AMRO/PAHO), Eastern Mediterranean (EMRO), Europe (EURO), South-East Asia (SEARO) and Western Pacific (WPRO) står för innehållet. Det blir ett viktigt tillägg i till exempel systematiska översikter.