Kurser & workshoppar

Foto från ett undervisningstillfälle i Solna.

KIB ordnar kurser och workshoppar för studenter, doktorander, forskare och lärare. Vissa av dessa är öppna och du anmäler då dig själv till respektive evenemang. Andra erbjuds på beställning. Läs mer om de olika kurserna och workshopparna nedan. För information om aktuella evenemang, se På gång.

För doktorander och forskare

Under terminstid ger KIB en serie workshoppar öppna för doktorander och forskare vid KI. Workshopparna ges på engelska men personalen pratar även svenska. Se kalendern för tider och anmälan.

Läs mer om workshopparna eller beställ en workshop

För studenter

KIB erbjuder en serie workshoppar på engelska riktade till internationella masterprogram på KI. Se kalendern för tider och anmälan.

Läs mer om workshopparna (på engelska).

Undervisning för studenter på grundnivå och avancerad nivå

KIB erbjuder undervisning i akademiskt skrivande och informationssökning för studenter på KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.

Läs mer om undervisningen i informationssökning

Är du lärare och vill beställa undervisning i akademiskt skrivande eller informationssökning för dina studenter på grundnivå eller avancerad nivå kan du vända dig till någon av våra kontaktpersoner för ditt program.

Kontaktpersoner för undervisning

Beställ en kurs

KIB erbjuder även uppdragskurser, både internt och externt, efter överenskommelse med beställaren. (Om du vill beställa en workshop till doktorander och forskare, använd formuläret.)

Beställ kurs: mejla ub@ki.se

Ange

  • vilken kurs du vill beställa
  • ämne och nivå
  • antal deltagare
  • önskemål om tid och datum.
Senast uppdaterad: 
2019-09-10