Att ange ett specifikt metodval

  • Artikelreferenser söktes ytterligare för flera relevanta publikationer.
  • Artiklar söktes från januari 1965 till april 2008.
  • Publikationer inkluderades enbart om…
  • X förbereddes enligt tillvägagångssättet hos Patel m fl/et al (1957).
  • Syntesen av X följde Smiths procedur (1973).
  • X syntetiserades med hjälp av samma metod som beskrivits i detalj för Y genom att…
  • För denna studie tillämpades X för att undersöka det underliggande lagret…
  • En alternativ metod för att …