KIB Finder — utforska bibliotekets elektroniska resurser

Chatt & kontakt 08-524 84 000 ub@ki.se

Chatten är stängd.

Veckans öppettider

måndag - torsdag: 8:30-21:00
fredag: 8:30-18:00
lördag: 11:00-17:00
söndag: Stängt

Upptäck biblioteket

På biblioteket

Under rubriken På biblioteket hittar du information om vilka studieplatser som finns på biblioteket och vad som gäller för bokning av grupprum. Här hittar du också information om det trådlösa nätverket, ditt studentkonto och KIBs låneregler.

Söka & värdera

Under Söka & värdera får du tips på hur du kan komma gång med din sökning, hur du kan använda medicinska sökord för bättre träffar och stöd i hur du analyserar innehållet. Vill du har mer hjälp kan du komma till KIB-labb på biblioteket.

Skriva & referera

Språkverkstaden ger råd om skrivprocessen, det akademiska språket och den akademiska stilen. Du får också veta hur du kan referera enligt APA eller Vancouver och hur du kan hantera bilder. Behöver du mer hjälp, kom till KIB-labb.

Publicera & analysera

Håller du på att publicera din avhandling eller ditt examensarbete? Har du frågor kring bibliometri och verifiering? Funderar du på var din artikel ska publiceras? Varför open access?

På gång

Den 25:e maj invigs en ny boksamling på KIB i Huddinge och Solna. Samlingen är tänkt att komplettera bibliotekets övriga litteratur och särskilt lyfta fram normbrytande och normkritiska perspektiv inom bland annat vård, medicin, pedagogik och psykologi.
I och med bytet av lånesystem så har en ny rutin för automatiskt omlån av böcker som inte är reserverade införts. Det innebär att om ingen står i kö på de böcker du har hemma så förnyas de automatiskt med en ny låneperiod. Detta gäller inte daglån.
Nytt lånesystem och ny inloggning till Mina sidor! Studenter och medarbetare på KI kan från och med nu använda sin KI-inloggning för att hantera sina lån. Övriga låntagare meddelas nya uppgifter från biblioteket.
Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de accepteras för publicering.
Medibas är en evidensbaserad kunskapsdatabas för svensk sjukvård, med särskilt fokus på primärvård. KIB har en test på databasen till 25 mars 2016, prova gärna!
Har du haft problem med att referera till webbsidor och att välja vilken mall i våra referensguider som du ska använda? Du är inte ensam och därför försöker vi bringa reda bland de olika kategorierna i detta blogginlägg
Är du intresserad av att hitta artiklar om biverkningar av en specifik behandlingsmetod eller ett läkemedel? Då kan du avgränsa din sökning med hjälp av aspektord, eller subheadings som det kallas på engelska.