Åtkomst till artiklar på ScienceDirect

För tillfället fungerar inte artikellänkningen via GetIt@KarolinskaInstitutet-knappen. Gå via tidskriftslistan istället, eller klicka på förlagslänken i PubMed.

Inloggning för distansåtkomst

Befinner du dig utanför KI:s nätverk så behöver du inte längre börja med att logga in på webbplatsen utan först när inloggning efterfrågas för åtkomst till en databas tex. Så länge du har webbläsaren öppen är du inloggad.

KIB Finder — utforska bibliotekets elektroniska resurser

Chatt & kontakt 08-524 84 000 ub@ki.se

Chatten är stängd.

Öppettider

måndag - torsdag: 8:30 - 21:00
fredag: 8:30 - 18:00
lördag: 11:00 - 17:00
söndag: Stängt

Upptäck biblioteket

På biblioteket

Under rubriken På biblioteket hittar du information om vilka studieplatser som finns på biblioteket och vad som gäller för bokning av grupprum. Här hittar du också information om det trådlösa nätverket, ditt studentkonto och KIBs låneregler.

Söka & värdera

Under Söka & värdera får du tips på hur du kan komma gång med din sökning, hur du kan använda medicinska sökord för bättre träffar och stöd i hur du analyserar innehållet. Vill du har mer hjälp kan du komma till KIB-labb på biblioteket.

Skriva & referera

Språkverkstaden ger råd om skrivprocessen, det akademiska språket och den akademiska stilen. Du får också veta hur du kan referera enligt APA eller Vancouver och hur du kan hantera bilder. Behöver du mer hjälp, kom till KIB-labb.

Publicera & analysera

Håller du på att publicera din avhandling eller ditt examensarbete? Har du frågor kring bibliometri och verifiering? Funderar du på var din artikel ska publiceras? Varför open access?

På gång

Många av bibliotekets tjänster kan du komma till väldigt snabbt, ofta med ett enda klick (eller två). Det mesta kommer du ofta åt direkt från startsidan. Här följer några tips om hur du klickar snabbast på vår nya webbplats.
Vi listar några av 2015-års nya MeSH-termer! MeSH är den kontrollerade vokabulär National Library of Medicine i USA använder för att indexera innehållet i Pubmed. Vi på KIB översätter den till svenska.