This page in English
Detta innebär att nyutgivna artiklar från Oncotarget inte kommer att indexeras med MeSH-termer i framtiden.
Tidskriften Oncotarget inkluderas inte längre i Medline, samtidigt som tidskriften under 2016 var på tredje plats över tidskrifter som KI-forskare publicerar sig i. Har Oncotarget problem att uppfylla NLM:s kvalitetskrav?
Karolinska Institutet har nu tillgång till Visible Bodys anatomiska 3D-appar som du kan använda via dator, mobil eller surfplatta.
När det upphandlade avtalet löper ut sista juni 2017 kommer det inte att förlängas eftersom budgeten inte täcker detta. Användare som är intresserade av att fortsätta använda tjänsten privat kan skapa egen prenumeration.
Personal och studenter vid KI har nu möjlighet att skapa sitt eget mediebibliotek i den nya tjänsten KI Play. Där kan du ladda upp bilder, ljud- och videoinspelningar.
Du som forskare vid Karolinska Institutet kan publicera dig open access utan publiceringsavgift i cirka 1 650 hybridtidskrifter från Springer.
Från och med 4 september kan du inte längre reservera böcker som finns inne på samma bibliotek som där du vill hämta dem. Du hämtar dem själv i hyllan. Du kan fortfarande reservera böcker som är utlånade och välja var du vill hämta dem.
I och med bytet av lånesystem så har en ny rutin för automatiskt omlån av böcker som inte är reserverade införts. Det innebär att om ingen står i kö på de böcker du har hemma så förnyas de automatiskt med en ny låneperiod. Detta gäller inte daglån.
En av nyheterna i år i VR:s stora ansökningsomgång är att ORCID är obligatoriskt. Du som är forskare på KI kan enkelt skapa ett ORCID via KI:s bibliometridatabas!
Nu har Thomson Reuters publicerat impactfaktorerna för 2013, se Journal Citation Reports (JCR) som du hittar under "Databaser”

Pages