Vi renoverar i Solna och öppnar ett popup-bibliotek

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer universitetsbiblioteket i Solna att hålla stängt på grund av att vi bygger om för att skapa nya, fina lokaler. Under denna period kommer istället ett tillfälligt popup-bibliotek att erbjudas i Hus 75 (Retzius väg 13B), plan 3, på Campus Solna.

Biblioteket i Solna stänger för besökare den 18 augusti (kl 22.00).måndag den 19 augusti öppnar popup-biblioteket. Observera att kursboksrummet i Solna stänger redan den 29 juli, för att öppna igen i popup-biblioteket den 19 augusti. Du kan inte låna böcker från kursboksrummet under denna period.

Under perioden 19 augusti - 29 september så kommer fortfarande Lunden, grupprummen och tysta läsesalen att gå att använda (inklusive meröppet 7.00-22.00). Måndag 30 september stänger Lunden och grupprummen för besökare. Workshoppar som hålls i Synapsen 1 & 2 kommer under september fungera som vanligt, använd trapphuset bortanför Medicinska bokhandeln.

Öppettider popup-biblioteket

Måndag–fredag       8.30–10.00 och 11.30–13.00 (ej meröppet).

Under dessa tider kan du låna kurslitteratur och få hjälp med övriga biblioteksfrågor av personal på plats. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att få handledning i akademiskt skrivande, informationssökning och referenshantering. Välkommen på öppet hus i popup-biblioteket den 19 augusti! 

Observera att du inte kommer att kunna besöka popup-biblioteket i Solna utöver dessa öppettider. Under läsåret 2019/2020 gäller alltså meröppet enbart på biblioteket i Flemingsberg.

Biblioteket i Flemingsberg och vår digitala support kommer att ha öppet som vanligt under ombyggnationen.

Är du ny student och ska ha din välkomstintroduktion på biblioteket i Solna så går du till det gamla biblioteket på Berzelius väg 3 (vi öppnar upp biblioteket tillfälligt för er).

Bokinkastet i Solna flyttar till Retzius väg 13 A.

Om du är doktorand och vill spika din avhandling i Solna så kan du läsa mer på sidan Publicera i KI Open Archive.

Har du frågor? Kontakta oss!

Hitta till popup-biblioteket