Vi renoverar i Solna och öppnar ett popup-bibliotek

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer universitetsbiblioteket i Solna att hålla stängt eftersom vi bygger om för att skapa nya, fina lokaler. Under denna period kommer istället ett tillfälligt popup-bibliotek att erbjudas på en annan plats på Campus Solna.

Popup-biblioteket i Solna kommer att ha begränsade öppettider, men du kommer fortfarande att kunna låna kurslitteratur och få hjälp med lånefrågor och drop-in-handledning. Vi kommer att återkomma med mer detaljerad information om popup-bibliotekets placering och öppettider.

Biblioteket i Flemingsberg och vår digitala support kommer att ha öppet som vanligt under den här tiden.

Har du frågor? Kontakta oss!