Vetenskapliga resurser under covid-19-pandemin

Den pågående covid-19-pandemin påverkar högre utbildning och forskning på många sätt. All undervisning sker nu idag på distans. Snabb tillgång till tillförlitlig och öppen vetenskaplig information är central – i synnerhet för all hälso- och sjukvårdspersonal i världen som inte har tillgång till tidskrifter och databaser bakom betalmur.

I kölvatten av pandemin har därför ett stort antal förlag och tidskrifter – Elsevier, New England Journal of Medicine, the BMJ med flera – valt att göra allt innehåll som berör covid-19 öppet tillgängligt:

Även Medical Library Association (MLA) har listat covid-19-relaterade resurser som nu är fritt tillgängliga:

​För dig som studerar eller är lärare på KI har redan tillgång till bra online-resurser, till exempel:

  • Henry Stewart Talks – Presentationer och föreläsningar inom bland annat medicin, biokemi, farmakologi.
  • Sage Research Methods – Filmer med intervjuer, fallstudier, handledningar och dokumentärer som behandlar olika delar av forskningsprocessen och kvantitativa och kvalitativa metoder.

Under mars och april månad har vi dessutom fått tillgång till en högst relevant epidemiologisk databas om globala infektionssjukdomar:

Internet Archive har öppnat upp tillgång till e-böcker för att stödja studenter och lärande under corona-krisen:

The Allen Institute for AI har i samarbete med ledande forskargrupper gjort mer än 44 000 artiklar om coronaviruset och COVID-19 sökbara, varav mer än 29 000 tillgängliga i fulltext:

  • CORD-19 Explorer – en fulltextsökmotor för COVID-19 Open Research Dataset.