Vegetarisk mat blir norm på KIB

Nu bryter KIB köttnormen! Vid alla KIB-aktiviteter kommer hädanefter vegetarisk mat vara förvalt alternativ. Vegetabilier har generellt en mycket lägre miljöpåverkan och en positiv inverkan på människors hälsa.

Beslutet grundar sig bland annat på Naturvårdsverkets rapport Hållbara konsumtionsmönster, Läkare för framtidens kostrekommendationer samt Naturskyddsföreningens rekommendationer kring vegetarisk mat. Också FN:s IPCC-rapport om klimatet är en tungt vägande faktor samt att FN uppmanar fler att välja vegetarisk kost.

Tidigare har normen varit att förvalet är kött och de som vill har angett fisk, vegetariskt eller veganskt som matpreferenser. Nu vänder vi på detta så att vegetarisk mat är förvalt och kött, fisk och veganskt som matpreferenser. Att bryta normer är en del av arbetet för en hållbar värld. Genom att ta detta beslut hoppas vi på KIB att vi ska kunna inspirera till att äta mer vegetariskt, även utanför arbetsplatsen.

Vi uppmuntrar övriga KI att göra detsamma! 

På KI:s webbplats kan du nu också hitta en temasida om Hållbar utveckling och hälsa med intressanta teman såsom flygfria tjänsteresor och hur klimatförändringar påverkar människors hälsa. På sidan Miljö- och hållbar utveckling på Medarbetarportalen finns information om hur KI arbetar med dessa frågor inom organisationen. Rektor Ole Petter Ottersen har i sin blogg skrivit om Me too-kampanjen, hållbar utveckling och hälsa och även pro-rektor Karin Dahlman Wright har bloggat om We all need to contribute to our shared environment.

Missa inte heller utställningen The Global Goals som finns i nära anslutning till Torgen på biblioteken. År 2015 kom världsledare överens om 17 mål för en bättre värld som ska vara uppnådda senast 2030. Dessa mål har befogenhet att begränsa fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringar. Nu är det upp till oss alla, regeringar, företag, det civila samhället och allmänheten att tillsammans arbeta för att skapa en bättre framtid för alla.