Uppdrag: Lärare till kursen Vetenskapligt skrivande och Informationskompetens (WSIL)

Vi på Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB) söker nu en lärare för vetenskapligt skrivande på forskarutbildningskursen Vetenskapligt skrivande och Informationskompetens (på engelska Writing Science and Information Literacy, WSIL).

Du ska vara anställd på KI och ha erfarenhet av forskning, vetenskapligt skrivande och publicering och långsiktigt vilja arbeta tillsammans med oss i kursen WSIL. Ditt uppdrag blir att i samarbete med oss utveckla delar om vetenskapligt skrivande och publicering och hålla i undervisning.

Uppdraget är på två år med möjlighet till förlängning och på cirka 20 procent eller enligt överenskommelse.

Om forskarutbildningskursen Vetenskapligt skrivande och Informationskompetens (WSIL)

Karolinska Institutets universitetsbibliotek har i uppdrag att erbjuda rådgivning och undervisning kring den vetenskapliga publiceringsprocessen för doktorander och forskare. En central del av uppdraget är att arrangera forskarutbildningskursen WSIL. Kursen ges på campus eller nätbaserat och omfattar 3 högskolepoäng. Kursen strävar mot de övergripande målen för forskarutbildningen såsom de är definierade i högskoleförordningen. 

Kursens syfte är att utveckla doktorandernas skrivförmåga och få kunskap om vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande samt öva på förmågan att producera sådana texter. Förutom förmågan att uttrycka sig i skrift ska de utveckla ett kritiskt-analytiskt-granskande tänkande i förhållande till text. Kursen ska vidare skapa förståelse för publiceringsprocessen och förändringar inom vetenskaplig kommunikation, nu framförallt öppen vetenskap. Genom kursen ska deltagarna fördjupa sina kunskaper i systematisk litteratursökning och referenshantering. 

Under våren förnyar vi den nätbaserade kursen och kommer framöver även se över campuskursen.

Vilka arbetsuppgifter ingår i uppdraget?

Nu söker vi dig som har en anställning på KI och har erfarenhet av forskning, vetenskapligt skrivande och publicering som långsiktigt vill ha ett uppdrag där du arbetar tillsammans med oss i kursen.

Ditt uppdrag kommer bli att både i den nät- och campusbaserade kursen:

  • Utveckla, ta fram och tillsammans i samarbete med KIB ansvara för kursdelarna som rör vetenskaplig publicering och kommunikation.
  • Utveckla och tillsammans i samarbete med KIBs språkverkstad ansvara för de delar i kursen som behandlar vetenskapligt skrivande. Särskilt fokus läggs på den vetenskapliga originalartikeln samt avhandlingens ramberättelse.
  • Inleda och upprätthålla samarbeten med aktörer utanför universitetsbiblioteket som kommer in och ger delar av kursen.
  • Aktivt ingå i den grupp som ansvarar för hela WSIL samt ingå i diskussioner på KI som rör forskarutbildningar i allmänhet och ”publiceringsinriktade” kurser i synnerhet.
  • Ingå i interna grupper som utvecklar andra skriv- och publiceringsaktiviteter för doktorander.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av dina meriter kommer viktningen ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), erfarenhet av vetenskaplig publicering samt publiceringsarbete (2), och utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Andra egenskaper som är värdefulla för uppdraget är samarbetsvilja, tålamod/uthållighet samt en relationsskapande förmåga.

Du måste ha en fast anställning på Karolinska Institutet för att vara aktuell för uppdraget. Institutionen ersätts för uppdragstagarens lönekostnader.

Kontakt och ansökan

Petra Björk
Avdelningschef Användarstöd och pedagogisk verksamhet
KIB, Universitetsbiblioteket
Tel. 08-524 84 483
petra.bjork@ki.se

Kontakt och intresseanmälan (CV och personligt brev) ska ha inkommit senast 31 maj 2020.