Tidskriften Oncotarget inte längre i Medline

Sedan en tid inkluderas inte längre tidskriften Oncotarget i databasen Medline (se NLM Catalog) rapporterar bloggen Retraction Watch.

Att tidskriften inte inkluderas i Medline innebär bland annat att artiklarna från Oncotarget inte längre indexeras med MeSH-termer. Det kan vara ett tecken på att National Library of Medicine (NLM), som producerar Medline, inte längre anser att tidskriften uppfyller deras kvalitetskriterier. Orsakerna bakom NLM:s beslut är dock i dagsläget okända för oss på KIB.

Varför vi nu lyfter fram just Oncotarget beror på att den under 2016 var på tredje plats över tidskrifter som KI-forskare publicerar sig i. Och att en tidskrift upphör att indexeras i Medline är ovanligt.

Har ni frågor eller funderingar – kontakta bibliotekets forskarstöd!