Taylor & Francis Read & Publish - ett open access-avtal för KI-forskare

Du som forskare vid Karolinska Institutet kan publicera dig open access utan publiceringsavgift i cirka 2 300 hybridtidskrifter från Taylor & Francis!

Mellan svenska lärosäten och förlaget Taylor & Francis finns nu ett nationellt avtal som erbjuder KI:s forskare att publicera sina artiklar open access i Taylor & Francis hybridtidskrifter*. I avtalet är publiceringsavgiften (article processing charge eller APC) redan förbetald i och med att avtalet innefattar såväl kostnader för bibliotekets prenumerationer som kostnader för open accesspublicering.

Avtalet omfattar artikeltyperna Original Papers och Review Papers; du kan publicera artikeln under CC-BY-licens.

Hur gör jag som författare?

När du som corresponding author fått din artikel accepterad i någon av de berörda tidskrifterna (se nedan) kommer du att få möjligheten att publicera dig open access utan kostnad. Du kommer också att få en möjlighet att välja mellan licenserna CC-BY och CC-BY-NC-ND. Vi rekommenderar att du anger den enklaste formen, det vill säga CC-BY. Läs mer: Why CC-BY?

För att Taylor & Francis skall kunna identifiera dig som KI-författare måste du använder din e-postadress som slutar på @ki.se. Innan artikeln görs fritt tillgänglig online, verifierar universitetsbiblioteket att du är knuten till Karolinska Institutet.

Mer information

Kontakta gärna Forskarstöd på biblioteket om du har frågor kring hur Taylor & Francis-avtalet fungerar, eller om publicering i allmänhet.

* En hybridtidskrift är en tidskrift som i grunden är prenumerationsbaserad, men där enskilda artiklar kan göras open access.