Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp

För att hejda den snabba totala kostnadsökningen och för att stödja open access-publicering, sägs nu det nationella tidskriftsavtalet med Elsevier upp, eftersom förlaget inte har lyckats presentera en modell som möter Bibsamkonsortiets krav. Beslutet är taget på nationell nivå, med stöd av rektorer vid de svenska universiteten och högskolorna.

Vad betyder detta för KI:s forskare och studenter?

Om uppsägningen träder i kraft, kommer det innebära att Karolinska Institutet liksom övriga svenska universitet och högskolor inte längre kommer att ha tillgång till fulltexten till artiklar utgivna från och med den 1 juli i år. Detta gäller de ca 2100 tidskrifter som ingår i det nationella Elsevier-avtalet, där bland annat Lancet och Cell Press ingår. Vi kommer fortfarande ha tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 och 30 juni 2018 enligt villkor i pågående avtal.

Kan jag som forskare fortsätta att publicera mig, verka som redaktör och granska vetenskapliga artiklar i Elseviers tidskrifter?

Ja, det finns inga krav på att svenska forskare avstår från att publicera artiklar och arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter. Läs mer på Bibsams sida Frågor och svar.

Stödinsatser

Universitetsbiblioteket arbetar brett med olika typer av stödinsatser för att detta i minsta möjliga mån ska påverka forskning och utbildning vid KI. Information kommer att publiceras kontinuerligt.

Rektor Ole Petter Ottersens kommentar om Elsevieravtalet

Pressmeddelande på svenska

Pressmeddelande på engelska

Avtalet för Bibsamkonsortiet med Elsevier upphör: frågor och svar

Avtalet berör ungefär 2100 tidskrifter, varav dessa 20 är de mest använda på KI

 • Cell
 • The Lancet
 • Cell Reports
 • Neuron
 • Cell Metabolism
 • Molecular Cell
 • Immunity
 • Cell Stem Cell
 • Journal of Allergy and Clinical Immunology
 • Cancer Cell
 • Biochemical and Biophysical Research Communications
 • Current Biology
 • Social Science & Medicine
 • Gastroenterology
 • NeuroImage
 • Journal of the American College of Cardiology
 • Journal of Affective Disorders
 • International Journal of Nursing Studies
 • The Lancet Neurology
 • The Lancet Oncology

Vid frågor, kontakta bibliotekschefen

Bibliotekschef

Annikki Roos

08-524 84 100
Ledning