Springer Compact – ett open access-avtal för dig på KI

Du kan som forskare vid Karolinska Institutet publicera dig open access utan publiceringsavgift i cirka 1 650 hybridtidskrifter från Springer.

Mellan Kungliga biblioteket och förlaget Springer finns ett nationellt avtal som erbjuder KI:s forskare att publicera sina artiklar open access i Springers hybridtidskrifter*. I avtalet är publiceringsavgiften (article processing charge eller APC) redan förbetald i och med att avtalet innefattar såväl kostnader för bibliotekets prenumerationer som kostnader för open accesspublicering. 

Avtalet med Springer är ett sätt att balansera universitetens kostnader för tillgång till prenumererade tidskrifter med behov och kostnader för att publicera open access. 

Hur gör jag som författare?

När du som corresponding author fått din artikel accepterad i någon av de berörda tidskrifterna (se nedan) identifierar Springer dig som KI-anknuten genom plattformen MyPublication. Innan artikeln görs fritt tillgänglig online, verifierar universitetsbiblioteket att du är knuten till Karolinska Institutet. 

Mer detaljer kring Springer Compact: 

Kontakta gärna Forskarstöd på biblioteket om du har frågor kring hur Springer Compact fungerar, eller om publicering i stort.  

* En hybridtidskrift är en tidskrift som i grunden är prenumerationsbaserad, men där enskilda artiklar kan göras open access, till exempel för att tillfredsställa krav från forskningsfinansiärer.