Nytt sätt att ladda ner artiklar utanför campus

Bibliotekets nya tjänst Library Access är ett webbläsartillägg som automatiskt kollar upp vilka forskningsartiklar som du kan ladda ner via bibliotekets prenumerationer. Finns ingen prenumeration söker tillägget i första hand efter öppet tillgängliga versioner av artikeln, i andra hand länkar det till vårt beställningsformulär.

Gör så här:

  1. Ladda ner Library Access till din webbläsare. Tillägget finns för Chrome, Firefox, Safari, Edge och Opera när du använder dator (inte surfplatta eller mobiltelefon).
  2. Installera Library Access genom att följa instruktionerna. Välj Karolinska Institutet i menyn. Tillåt gärna popup-rutor, eftersom de informerar dig när du kan få åtkomst till artiklar bakom betalväggar.
  3. Klart! Nu kan du ladda ner betalartiklar från exempelvis Pubmed och Google Scholar utan att först behöva besöka bibliotekets webbplats. Den grå ikonen uppe i webbläsarens verktygsfält blir grön när Library Access är aktivt och har identifierat material som du skulle kunna få åtkomst till antingen via biblioteket eller öppen tillgång.