Nytt nationellt avtal med Elsevier

Efter en lång och svår förhandlingsprocess mellan förlaget Elsevier och det svenska Bibsamkonsortiet vid Kungliga biblioteket (där KI ingår) finns ett nytt nationellt avtal. Det innebär att svenska forskare nu åter får tillgång till förlagets drygt två tusen tidskrifter. Dessutom kommer svenska forskningsartiklar inskickade efter 1 januari 2020 att publiceras öppet tillgängligt (open access).

På vår avtalssida kan du läsa mer om vilka tidskrifter som ingår i avtalet.

Publiceringen inom avtalet förväntas bli cirka 3 800 artiklar per år, och avtalet kommer att sträcka sig över 3 år, med start den första januari 2020.​

Läs mer om avtalet på Kungliga bibliotekets webbplats