KIB upphör att uppdatera SveMed+

SveMed+ är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Från och med januari 2020 uppdaterar biblioteket inte längre SveMed+ med nytt material.

Bakgrunden till beslutet är att antalet medicinska tidskrifter på svenska minskat, utvecklingen har pågått sedan 90-talet. Numera täcks många tidskrifter i SveMed+ även av andra söktjänster, därmed har databasens unika innehåll märkbart reducerats. Dessutom är de tydliga behoven av databasen inom Karolinska Institutet i dagsläget svåra att påvisa.

Att beslutet tas just nu beror på att KIB står inför nya utmaningar som kräver vår uppmärksamhet och våra insatser. De verksamhetsområden som växer och behöver förstärkning är vår funktion som effektivt stöd för KI i ett transformativt publiceringslandskap, att stödja forskare i hanteringen och tillgängliggörandet av KI:s forskningsdata samt att bidra i arbetet med att göra KI:s forskningsinformation sökbar och analyserbar. Det är nödvändigt att KIB styr befintliga resurser mot dessa för KI viktiga områden.

Databasen kommer fortsatt att vara i drift med befintligt innehåll, tillsvidare fram till 2023, då utvärdering av eventuell fortsatt drift sker. 

I databaserna PubMed, Cinahl och Web of Science kan du hitta ett några av de engelskspråkiga skandinaviska tidskrifter som tidigare indexerades av SveMed+.

Kontakta gärna bibliotekschef Annikki Roos om du har några frågor.