Jullån på biblioteket

Nu stundar jultider på biblioteket. Under jul och nyår har vi längre lån på böcker och lite kortare öppettider på biblioteket.

Jullån på böcker

21-dagarslån som lånas från och med den 25 november får du ha till och med den 7 januari 2020.

Kursböcker (sjudagarslån) som lånas från och med den 9 december får du ha till och med den 7 januari 2020.

Eftersom vi stänger gäller jullån även på daglån. Lånetid för daglån är 20 december till 7 januari 2020 kl. 08.00. Kom ihåg att du alltid kan kolla dina aktuella återlämningsdatum på Mina sidor i reSEARCH

Öppettider

Under jul- och nyårshelgerna har biblioteket och våra olika supportfunktioner särskilda öppettider.