Internationella open access-veckan!

Den 21-27 oktober uppmärksammas open access, fri tillgänglighet för vetenskapliga resultat på internet, internationellt. Årets tema är Öppet för vem, Open to whom?

På KIB arbetar vi ständigt för att sprida kunskap och information om öppen tillgänglighet och vad vi gör för att open access ska bli en internationell norm för vetenskaplig publicering. Grundtanken med open access är att all offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig för alla utan kostnad.

Under hösten presenterar också Henrik Schmidt, bibliotekarie på KIB, i en serie blogginlägg de rekommendationer som Kungliga biblioteket på uppdrag av regeringen tagit fram för omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem. 

Har du frågor kring open access eller öppen vetenskap är du varmt välkommen att kontakta oss i biblioteket!