Information om vad som gäller på biblioteket under covid-19-utbrottet

På denna sida samlar vi information om vad som gäller för bibliotekets tjänster och service under utbrottet av covid-19 (coronaviruset). Förändringar kan komma att ske snabbt vid nya rekommendationer.

Öppettider

Från och med onsdag 18 mars har biblioteket i Flemingsberg endast meröppet för KI-studenter och KI-anställda (läs mer om hur det fungerar med meröppet). Ingen personal bemannar biblioteket.

Max 50 personer får vistas i bibliotekslokalerna samtidigt. Observera att det inte är tillåtet med grupparbete, utan lokalerna är öppna i syfte att ge studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Detta gäller alla KI:s lokaler.

Max 2 personer får sitta i grupprummen, men man måste hålla avstånd till den andra personen i rummet. Grupprumsbokningen är dock stängd, så man får använda rummen på drop-in-basis.

Under sommaren (19 juni-16 augusti) har popup-biblioteket i Solna helt stängt

Observera att det från onsdag 18 mars inte finns någon tillgång till bibliotekslokalerna om du inte är KI-student eller anställd. Var beredd på att visa upp ditt KI-kort.

Dessa begränsade öppettider gäller till och med 16 augusti.

Däremot bemannar vi helt som vanligt i våra digitala kanaler,kontakta oss väldigt gärna via dessa istället. Detta gäller både biblioteksfrågor och student-IT-frågor.

Dessa bestämmelser grundar sig i Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt KI:s rekommendationer; Information om coronaviruset till medarbetare och studenter om att minimera fysisk social kontakt.

Bokad handledning

Om du har bokad handledning med en skrivpedagog eller bibliotekarie kommer din handledning ske på distans, kontrollera din student-mejl eller KI-mejl för instruktioner om hur mötet kommer gå till.

Undervisning och workshoppar

Har du inbokad undervisning eller en workshop på biblioteket kan dessa tillfällen komma att ställas in eller ledas på distans, se din student-mejl för information om vad som gäller för just dig.

Låna, reservera och lämna tillbaka böcker

Sedan 19 mars fungerar alla daglån som 7-dagarslån, trots att de fortfarande står på daglånehyllan och ser ut som daglån i reSEARCH. Det innebär dels att de går att reservera, dels att lånetiden är sju dagar med automatisk förlängning så länge det inte är kö. 

Har du problem med att lämna tillbaka böcker? Du kan få en överblick över dina lån via Mina sidor och se till exempel vilka böcker som har lånats om automatiskt och vilka det är kö på. Går boken inte att låna om, och du inte har möjlighet att ta dig till biblioteket – kontakta oss så försöker vi lösa det. Sedan 19 mars tar vi inte ut några förseningsavgifter, men ser gärna att du återlämnar de böcker som det är kö på så snart du har möjlighet.

Du som inte har access till biblioteket lämnar som vanligt böcker i våra inkast i närheten av entréerna. Bokinkasten är öppna dygnet runt.

  • Bokinkastet i Flemingsberg hittar du på Alfred Nobels allé 8, utanför huvudentrén, till vänster om du är på väg in. Det är en grå plåtlåda som det står Bokinkast på. 
  • Bokinkastet i Solna hittar du på Retzius väg 13 A, det är en svart låda som det står Bokinkast på.

För dig som är student

Du kan använda meröppet i Flemingsberg, inklusive tillgång till alla böcker och övriga resurser såsom grupprum, resursrum med mera. Ditt KI-kort är ditt passerkort, och är nödvändigt för access till lokalerna.

Du som vistas i biblioteket måste följa riktlinjerna för hygien. För tillfället är det inte heller tillåtet att studera i grupper i KI:s lokaler. 

För dig som är anställd

Du kan använda meröppet i Flemingsberg, men observera att du måste ha ansökt om access till ditt KI-kort för att aktivera passerfunktionen innan du kommer till biblioteket. Du kan inte ansöka om access vecka 28-33 sommaren 2020.

Vi rekommenderar att du väljer "home delivery" när du reserverar böcker. Logga först in på Mina sidor och kontrollera att vi har en korrekt jobbadress inlagd på ditt konto. Därefter kommer boken med internposten. Jobbar du hemma? Ändra då din "preferred address" till din hemadress så kommer boken med posten hem till dig.

För dig som ska spika din avhandling

Viktig information om ändrade rutiner för spikning och avhandlingsprocessen i allmänhet finns på medarbetarportalen:

För dig som är publik användare (inte KI-ansluten)

Under denna period kan du som inte är KI-ansluten inte använda bibliotekslokalerna. Det betyder att du inte kan låna eller reservera böcker.

Om du behöver låna böcker rekommenderar vi att du fjärrlånar från ditt lokala folkbibliotek, oftast mot en mindre kostnad.

För tillfället har du som är publik användare inte möjlighet att läsa elektroniska artiklar via bibliotekets datorer. Vi rekommenderar att du först ser om artikeln finns tillgänglig via en open access-licens, sök på sidan Hitta öppet tillgängliga artiklar

Hygien

  • Tvätta händerna ofta, handsprit är också effektivt.
  • Stanna hemma om du är sjuk. 
  • Vi kan komma att be dig att hålla ett visst avstånd om du träffar personalen ute i biblioteket.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Håll minst 1 meters avstånd till andra.
  • Våra toaletter städas två gånger om dagen.

Håll dig informerad

I dessa tider ökar risken för desinformation, läs gärna vårt blogginlägg Vikten av källkritik under covid-19-utbrottet.

Världens och KI:s forskning och nyheter samlas på KI:s Covid-19-portalen.

Är du nyfiken på hur det fungerar med e-böcker? Många kursböcker på engelska finns som e-bok, läs gärna vårt blogginlägg När du behöver plugga på distans – låna en e-bok.

Följ oss gärna på Facebook för snabba uppdateringar om förändringar i vårt utbud eller service.

Tips: Direktsökningar om covid-19 i PubMed

Håll dig uppdaterad – litteratursökning om covid-19