IKT-pedagogerna flyttar till UoL (Undervisning och Lärande)

Från den 1 januari byter bibliotekets IKT-pedagoger organisatorisk tillhörighet till den nystartade pedagogiska enheten Undervisning och Lärande (UoL)

Under en övergångsperiod så kommer det mesta IKT-pedagogernas material finnas kvar på KIB:s webbplats, och du kan fortfarande använda det vanliga telefonnumret och kontaktformulär för att kontakta dem

Mer information kommer allt eftersom att den nya enheten kommer igång ordentligt.