Fler e-böcker om psykisk hälsa och beteendemedicin från årsskiftet

1 januari 2019 sker vissa förändringar i bibliotekets medieutbud.

Från och med årsskiftet får du tillgång till fler e-böcker inom evidensbaserad medicin, men några databaser och uppslagsverk sägs också upp:

  • Biblioteket startar en prenumeration på Treatments That Work från Oxford University Press. Detta är en bokserie som innehåller evidensbaserade metoder och riktlinjer inom psykisk hälsa och beteendemedicin.
  • Databasen Dental Education in Video och uppslagsverket Oxford English Dictionary (OED) sägs upp. OED har stort fokus på språkhistoria. För att få vägledning i modernt språkbruk kan du till exempel använda Oxford Dictionaries Online

  • Prenumerationerna på ytterligare ett antal Elsevier-tidskrifter förnyas inte, i väntan på ett nytt nationellt avtal med förlaget.